Doneer

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Sea Shepherd ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van particuliere donaties. Giften van mensen zoals U. Uw bijdrage is van groot belang. Met uw bijdrage kunnen we onze schepen onderhouden en van brandstof voorzien zodat we op elk moment in actie kunnen komen om het leven in zee te beschermen. 

Sea Shepherd is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.  Dat betekent dat ‘gewone’ giften, onder voorwaarden van de Belastingdienst, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Giften die worden vastgelegd in een notariële akte (zie Belastingvrij schenken) zijn zelfs volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Meer informatie over ANBI is te vinden op de website van de belastingdienst; www.belastingdienst.nl/giften

ANBI_logo_onze_versie_2

Er zijn verschillende manieren om Sea Shepherd financieel te steunen:

Eenmalige donatie

U kunt ons eenmalig een bedrag schenken door een overboeking op onze Triodos bankrekening;

IBAN: NL47TRIO0198530838

Gelieve uw naam, volledig adres en evt emailadres te vermelden indien U een bevestiging wenst te ontvangen.

Doneer Online

 

Periodieke donatie

U kunt Sea Shepherd machtigen om periodiek – bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal - een bepaald bedrag af te schrijven van uw rekening. De door u afgegeven machtiging kunt u op elk moment stopzetten. Voor een periodieke donatie verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar:

Sea Shepherd, Postbus 58055, 1040 HB Amsterdam.

FORMULIER MACHTIGINGFORMULIER MACHTIGING

 

Belastingvrij schenken 

Wilt U, zonder dat het extra geld kost, meer walvissen en dolfijnen helpen redden? Belastingvrij schenken kan met een onderlinge overeenkomst tussen U en Sea Shepherd. Als U uw periodieke gift voor de loop van minimaal vijf jaar vastlegt, is uw gift 100% van de belasting aftrekbaar, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Met dezelfde netto gift kunt U tot twee keer zoveel bijdragen aan de missie van Sea Shepherd!

Met een periodieke schenking heeft u een belastingvoordeel. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. 

 

Erfstelling of legaat

Kiest u ervoor Sea Shepherd in uw testament op te nemen? Dan helpt u ons het leven in zee te beschermen, ook voor volgende generaties.

In een testament kunt u kiezen voor een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling wordt Sea Shepherd 'erfgenaam' en ontvangt een deel of de hele nalatenschap. Een legaat is een schenking van een vastgelegd deel (vaak een vast bedrag) van de nalatenshap. Voor het opstellen of wijzigen van uw testament kunt u contact opnemen met uw notaris.

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
11 - 13 augustus
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: