Stranding bultrug -Tijd voor professioneel protocol

17 december 2012

Zoals het er nu voor staat, is Nederland niet in staat gebleken een gestrande walvis te redden of effectief te laten inslapen. Het is daarom van groot belang dat ons land bij toekomstige strandingen wel goed voorbereid is.

Op 12 december jongstleden spoelde er een bultrug aan op zandplaat de Razende Bol voor de kust van Texel. Vier dagen na stranding overleed het dier.

Alles wat aan het overlijden voorafging, vormt voor Sea Shepherd het bewijs dat het de hoogste tijd is voor een professioneel protocol. In 2009 was er de stranding van orka Morgan met alle complicaties van dien, nu de bultrug. Het protocol moet voorkomen dat bij nieuwe, soortgelijke situaties belanghebbende partijen een stem krijgen in het besluitvormingsproces. Een dergelijk protocol moet bovendien bepalen hoe er in de toekomst beter met walvisstrandingen omgegaan kan worden en er voor zorgen dat alle beschikbare expertise en kennis ook daadwerkelijk benut zullen worden.

Mede door materiaalpech mislukte de eerste reddingspoging van de bultrug. Hierop stelden verschillende deskundigen alternatieve reddingspogingen voor. Er stond een professioneel bergingsbedrijf klaar dat belangeloos wilde meewerken en de kans op succes leek meer dan reëel. 

In het gebied rondom de gestrande bultrug was op laste van de burgemeester van Texel inmiddels een noodverordening van kracht. De dierenartsen van Dolfinarium Harderwijk die door de minister van Economische Zaken toestemming werd verleend de Razende Bol te betreden, dienden de bultrug een verdovende injectie toe in de hoop dat het dier rustig zou inslapen. Nog diezelfde avond werd de bultrug dood verklaard. De volgende ochtend bleek het dier echter nog vol leven.

Hierop stonden de autoriteiten een tweede poging tot sedatie toe. De dierenartsen van het dolfinarium zagen daar van af. Vervolgens werd de bultrug aan zijn lot overgelaten. De noodverordening die nog altijd gold, maakte een reddingspoging op zaterdagochtend onmogelijk. Ondanks meerdere oproepen, politiek aandringen en het feit dat er nog altijd deskundige hulp paraat stond, weigerde de burgemeester van Texel het verbod op te heffen.  

Een helder en vastomlijnd protocol voor de omgang met gestrande zeezoogdieren kan dergelijke situaties in de toekomst voorkomen. Tevens voorkomt eenduidigheid dat belanghebbende partijen in de toekomst opnieuw een actieve rol krijgen in de besluitvorming rond gestrande zoogdieren. Al was het alleen maar uit voorzorg dat het skelet van een gestrand dier niet reeds voor een mogelijke redding vergeven wordt.

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
11 - 13 augustus
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: