Wetten & Verdragen

Wetten & Verdragen

Sea Shepherd respecteert en handelt in overkomst met de volgende Internationale handvesten, verdragen en conventies:

The World Charter for Nature
Verenigde Naties Doc. A/37/51 (1982)

The International Whaling Commission (IWC)

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
3 Maart, 1973, Washington, D.C.

United Nations Convention on the Law of the Sea
10 December, 1982, Montego Bay

The Convention of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)

The Northwest Atlantic Fisheries Convention (NAFO)

International Convention for Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment
5-16 Juni, 1972, Stockholm, Zweden

ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources
9 Juli, 1985, Kuala Lumpur

The Berne Convention

Convention on the Conservation of Migratory Species

spacer_black

ECO-TERRORISM AND PIRACY ON THE HIGH SEAS: JAPANESE WHALING AND THE RIGHTS OF PRIVATE GROUPS TO ENFORCE INTERNATIONAL CONSERVATION LAW IN NEUTRAL WATERS - 2009, Joseph Elliott Roeschke, The Villanova Environmental Law Journal, Volume XX, Deel 1, pagina’s  99-136.

In dit artikel bekijkt J.E. Roeschke of, en in hoeverre, organisaties zoals Sea Shepherd het wettelijke recht hebben om bedreigde walvissen te beschermen in neutrale wateren, die buiten de jurisdictie van enig land vallen. Roeschke bekijkt de geschiedenis van de walvisjacht, inclusief een uiteenzetting van de walvisvangst in de Japanse cultuur en de geschiedenis van Sea Shepherd. Tevens worden de relevante onderdelen belicht van de internationale wetten met betrekking tot walvisvangst en milieuactivisme in de neutrale wateren voor de kust van Antarctica. Roeschke beschrijft in detail de Japanse exploitatie van de uitzondering voor wetenschappelijk onderzoek en verstrekt een kritische analyse over hoe de relevante reguleringen van toepassing zijn op individuen en particuliere groepen die internationale conservatiewetten handhaven. Tot slot gaat Roeschke in op het effect dat Sea Shepherd heeft gehad op het wetenschappelijk walvisonderzoek van Japan en stelt voor dat het Sea Shepherd moet worden toegestaan om door te gaan met het handhaven van de internationale conservatiewetten, maar dan met minder controversiële middelen...

pdf_sm_whFull article (PDF)

spacer_black

Het IWC heeft Japan gesommeerd te stoppen met het doden van walvissen in het door het IWC in 1994 opgerichte Antarctische walvisreservaat.

http://www.iwcoffice.org/conservation/sanctuaries.htm 

Het IWC heeft gevraagd om af te zien van het uitgeven van speciale vergunningen die het doden van walvissen binnen de grenzen van het reservaat in de Zuidelijke Oceaan toestaan, en tevens heeft het IWC haar bezorgdheid geuit over het doorgaan van het gebruikmaken van dodelijke methoden binnen het door Japan zelf gestelde wetenschappelijke onderzoek. Bovendien heeft het IWC aangeraden dat wetenschappelijk onderzoek waarbij walvisachtigen gedood moeten worden alleen toegestaan zou moeten worden wanneer hiermee buitengewoon belangrijke onderzoeksdoelen worden gediend.

Het IWC is er van overtuigd dat de doelen van JARPA II geen buitengewone onderzoeksnoodzaak dienen en heeft de regering van Japan derhalve verzocht om het gebruikmaken van dodelijke methodes binnen JARPA II, zoals uitgevoerd binnen de grenzen van het Antarctische walvisreservaat voor onbepaalde tijd op te schorten.

Resolution 2007-1 (RESOLUTION ON JARPA) bevindt zich op de IWC website::http://iwc.int/index.php?cID=2603&cType=document&download=1 

 

Evenementen:

4, 5 en 6 augustus
Lisse
11 - 13 augustus
Groningen

Sites werldwijd:

Australië België Canada Chili Duitsland Europa Frankrijk Galápagos Global Hongarije Italië Nieuw Zeeland Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland

Top Tweets:


Andere vertalingen:


Fiscaal Voordeel:

ANBI Logo

Onze partner: