News

1428 Dolfijnen afgeslacht op de Faeröer Eilanden

dinsdag, 14 Sep, 2021

Op zondagavond 12 september werd een grote pod van 1428 Atlantische witzijdige dolfijnen gedurende vele uren en ongeveer 45 km lang door speedboten en jetski's het strand van Skálabotnur op de Deense Faeröer Eilanden gedreven, waar zij vervolgens allemaal werden gedood. 

Images of the grind from September 12th at Skálafjörður. Scroll for more. WARNING: GRAPHIC CONTENT
Images of the grind from September 12th at Skálafjörður.
Images of the grind from September 12th at Skálafjörður.
Images of the grind from September 12th at Skálafjörður.
Images of the grind from September 12th at Skálafjörður.
Images of the grind from September 12th at Skálafjörður.

Sea Shepherd is van mening dat dit de grootste slachtpartij is in de geschiedenis van de Faeröer Eilanden (de op één na grootste was op 1200 grienden in 1940). Mogelijk is dit zelfs de grootste jachtpartij op walvisachtigen die ooit wereldwijd is geregistreerd.
Sea Shepherd vecht al sinds het begin van de jaren ‘80 om de 'Grind' te stoppen. Het bloedbad van zondagavond was zo bruut en de dieren werden zo mishandeld, dat het geen verrassing is dat de jacht wordt bekritiseerd in de Faeröerse media en zelfs door veel uitgesproken pro-walvisjagers en politici op de Faeröer eilanden.

Volgens de lokale bevolking die video's en foto's met Sea Shepherd heeft gedeeld, heeft deze jacht verschillende Faeröerse wetten die de Grind reguleren, overtreden. Ten eerste is de Grind-voorman van het district nooit op de hoogte gebracht en hij heeft daarom nooit toestemming gegeven voor de jacht. In plaats daarvan was het de voorman van een ander district die de Grind opriep. Deze man had niet de vereiste autoriteit. 

Ten tweede hadden veel deelnemers aan de jacht geen vergunning, hetgeen een vereiste is op de Faeröer Eilanden, omdat er een specifieke training nodig is om de grienden en dolfijnen snel te doden. Uit beelden blijkt echter dat veel van de dolfijnen nog leefden en bewogen, zelfs nadat ze met de rest van hun dode pod aan land waren getrokken. 

Ten derde laten foto's zien dat veel van de dolfijnen waren overvaren door motorboten, gehakt door propellers, wat heeft geleid tot een langzame en pijnlijke dood. Volgens de lokale bevolking is de jacht gemeld bij de Faeröerse politie voor deze overtredingen.

Dolphin injured by boat propeller in the grind on September 12th at Skálafjörður.

Normaal gesproken wordt vlees van een Grind verdeeld onder de deelnemers en onder de rest van de lokale bevolking in het gebied waar de jacht plaatsvindt. Er is nu echter zoveel dolfijnenvlees dat de dolfijnen worden aangeboden aan andere districten in de hoop het niet te hoeven dumpen. 

De Deense krant Ekstra Bladet publiceerde interviews met de lokale bevolking, wier volledige namen zijn geredigeerd voor de veiligheid van hun families, en legt uit dat veel Faeröers woedend zijn over wat er is gebeurd. "Ik vrees dat de meeste dolfijnen in de prullenbak of in een gat in de grond zullen worden gegooid", zei iemand. "We zouden quota per district moeten hebben en we zouden geen dolfijnen moeten doden", zei een ander. 
Een inwoner heeft de Deense premier Mette Frederiksen gevraagd om de zaak te onderzoeken en zei: "Als zij haar kritiek uit, dan zal het ook gemakkelijker zijn voor de lokale bevolking die wil dat deze barbaarse traditie stopt." Anderen uiten hun bezorgdheid dat de internationale pers die de geslachte dolfijnen laat zien, hun export in gevaar brengt (de Faeröer Eilanden exporteren zalm naar het VK, de VS en Rusland).

Zelfs de lokale Faeröerse pers, die gewoonlijk terughoudend is om iets tegen de jacht te publiceren, citeert Hans Jacob Hermansen, voormalig voorzitter van de Grind, die zei dat de moord niet nodig was. 

"Het is schandalig dat zo'n jacht in 2021 wordt gehouden door een zeer welvarende Europese eilandgemeenschap op slechts 230 mijl van het Verenigd Koninkrijk, zonder dat een dergelijke grote hoeveelheid besmet vlees nodig is of wordt gebruikt".

Rob Read, COO Sea Shepherd UK

Om een idee van de omvang te krijgen; deze jachtpartij op 1428 Atlantische witzijdige dolfijnen in Skálabotnur nadert het quotum van de Japanse regering voor het doden/vangen van dolfijnen in de beruchte 'Cove' in Taiji in Japan over een periode van zes maanden. Dit aantal overtreft aanzienlijk het aantal dat daadwerkelijk is gedood in de afgelopen jaren van het slachtseizoen in Taiji. Deze wrede en onnodige afslachting werd uitgevoerd tegen het einde van de zomer, toen de Faeröers al 615 langvin-grienden hadden gedood. Hierdoor komt het totale aantal walvisachtigen dat in 2021 op de Faeröer Eilanden is gedood op een schokkend aantal van 2043. 

"Gezien de tijd waarin we ons bevinden, met een wereldwijde pandemie en de wereld die tot stilstand komt, is het absoluut verschrikkelijk om een aanval op de natuur van deze omvang te zien op de Faeröer Eilanden. Als we iets van deze pandemie hebben geleerd, is dat we moeten leven in harmonie met de natuur in plaats van haar weg te vagen", aldus kapitein Alex Cornelissen, CEO van Sea Shepherd Global.

Elk jaar ontmoet Sea Shepherd  meer inwoners van de Faeröer Eilanden die tegen de Grind zijn, maar die zich niet publiekelijk kunnen uitspreken uit angst voor represailles. We zullen hun inspanningen blijven steunen om een einde te maken aan de voortdurende slachting van grienden en andere dolfijnen.

For more information, statistics and latest news about the grind hunts, visit Sea Shepherd's Operation Bloody Fjords website or FB page.  

Delen