News

ICR negeert ICJ

vrijdag, Apr 11, 2014

Japans Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen (ICR) brengt schande over zichzelf door uitspraak van Internationaal Gerechtshof te negeren

Het ICR heeft documenten ingediend waaruit blijkt dat de walvisvaarders van plan zijn om terug te keren naar Antarctica voor de walvisjacht in 2015-2016. Tevens willen zij juridische stappen ondernemen om het andere Sea Shepherd entiteiten onmogelijk te maken om op te treden tegen deze activiteiten

In een regelrechte oorlogsverklaring tegen de recente belangrijke uitspraak van het Internationale Gerechtshof in Den Haag (ICJ) heeft het Japanse Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen (ICR) vandaag documenten ingediend bij de rechtbank waaruit blijkt dat het ICR van plan is om in het seizoen 2015-2016 terug te keren naar het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan met een nieuw vormgegeven "onderzoeksprogramma". Tevens wil het ICR proberen om een definitief gerechtelijk bevel tegen Sea Shepherd USA te krijgen (hoewel Sea Shepherd USA niet langer actief is in de Zuidelijke Oceaan) en ook andere Sea Shepherd afdelingen bij dit bevel te voegen.

De rechtszaak van Australië tegen Japan werd in juli vorig jaar gehoord en richtte zich op de vraag of Japan in strijd handelt met internationale afspraken tijdens de uitvoering van hun onderzoeksprogramma JARPA II in de Zuidelijke Oceaan. Australië eiste dat Japan onmiddellijk stopt met het uitvoeren van het JARPA II onderzoeksprogramma en alle daarmee samenhangende vergunningen in trekt, tot Japan kan garanderen dat deze activiteiten in overeenstemming zijn met het internationale recht.

Na een stemming van 12 voor en 4 tegen, oordeelde het ICJ op 31 maart dat het Japanse walvisjachtprogramma JARPA II niet werd uitgevoerd in het kader van wetenschappelijk onderzoek, zoals beschreven in de regelgeving die is opgesteld door de Internationale Walvisvaartcommissie. Het hof eiste dat Japan de wetenschappelijke vergunningen afgegeven onder het JARPA II programma intrekt en dat er geen nieuwe vergunningen onder dit programma afgegeven mogen worden. Vandaag blijkt echter uit stukken die zijn ingeleverd bij het Amerikaanse districtsgerechtshof in Seattle, dat het ICR de intentie heeft om door te gaan met de jacht op walvissen, ondanks deze uitspraak.

Sea Shepherd Conservation Society oprichter Paul Watson zegt hierover in een reactie: "Toen het ICJ vonnis werd uitgevaardigd, wist ik dat het weliswaar een grote overwinning was die ons verzet tegen de illegale walvisvangst in de Zuidelijke Oceaan rechtvaardigde, maar dat het risico bestond dat het ICR haar programma zou herschrijven en terug zou keren naar Antarctica. Mijn voorspelling was dat ze zouden terugkeren voor het seizoen 2015-2016. Het lijkt er op dat dit precies is wat zij van plan zijn. De verklaring die Japan heeft afgegeven en die stelt dat Japan zou voldoen aan de uitspraak van het Internationale Gerechtshof was naar mijn mening niet oprecht. Japan heeft een geschiedenis van dubbelhartigheid met betrekking tot de walvisvangst. Ik verwacht dat Sea Shepherd Global in december 2015 bereid is om opnieuw terug te keren naar de Zuidelijke Oceaan om de integriteit van het walvisreservaat te verdedigen"

Na kennis te hebben genomen van de plannen van het ICR, verklaarde Sea Shepherd USA directeur Inlichtingen & Onderzoek Scott West: "De Japanners zijn duidelijk van plan om de intenties, zo niet de letter, van de uitspraak te schenden. Zij maken het Internationale Gerechtshof belachelijk en staan met vuile handen voor de Amerikaanse rechtbank. Zij zijn de eersten die zich beklagen als iemand hun leugens aanvecht, maar ze verwachten dat de wereld beslissingen van de rechtbank in hun voordeel wel respecteert. Het zijn stropers zonder integriteit."

Het is duidelijk , de ICR maakt zich zorgen, niet alleen door de gunstige uitspraak van het ICJ, maar ook door de recente aanbeveling van commissaris Peter Shaw aan het Ninth Circuit gerechtshof om Sea Shepherd USA niet te vervolgen. In haar memorandum dreigt de ICR: "Als het Ninth Circuit oordeelt dat het niet de gedaagde (Sea Shepherd USA) was die zich schuldig heeft gemaakt aan minachting, dan behoudt eiser zich het recht voor om de partijen die deze overtredingen wel hebben begaan aan de zaak toe te voegen." Verder verklaarde het ICR: "Eiser verwacht dat er zich onder de eventueel toe te voegen partijen ook buitenlandse partijen bevinden" Hoe zij denken buitenlandse entiteiten veroordeeld te krijgen in een Amerikaanse rechtszaak staat nog te bezien.

Er is een hoorzitting op woensdag 16 april om 10:00 uur in het Amerikaanse districtsgerechtshof van Washington in Seattle om een definitieve datum vast te stellen voor de rechtszaak tegen Sea Shepherd USA wegens het belemmeren van de illegale walvisjacht in de Zuidelijke Oceaan. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

 

Delen

Gerelateerde teksten