News

Illegale sleepnetvisserij in Deense beschermde wateren

dinsdag, Apr 17, 2018

Een onderzoek van 14 weken door Sea Shepherd brengt aan het licht dat illegale sleepnetvisserij nog steeds plaatsvindt in de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken, ondanks het feit dat deze destructieve visserijpraktijk in dit gebied al sinds 1932 verboden is.

Vanaf 16 januari tot 6 april hebben vrijwilligers van Sea Shepherd en wetenschappers aan boord van het patrouilleschip Emanuel Bronnerin de Sont (lokaal bekend als Öresund of Øresund) onderzoek gedaan naar sporen van schade door sleepnetvisserij op de zeebodem.

De wetenschappers namen monsters van de bodem en het water en voerden sonar-onderzoek uit op de zeebodem. Hiermee werd bewijs gevonden van illegale sleepnetvisserij over een afstand van 1 kilometer. Duikers van Sea Shepherd vonden tevens kabeljauw en dode bruinvissen die gevangen zaten in ‘spooknetten’, netten die in de Sont zijn achtergelaten.

Sporen in het gebied tonen de zes sleepnetsporen over een lengte van een kilometer in de Sont.

Het 80 jaar oude verbod op bodemberoerende visserij heeft ertoe geleid dat veel verschillende en soms zeldzame diersoorten in de Sont konden floreren. Uitgebreid onderzoek dat in 2016 door Oceana Foundation werd gepubliceerd, toont aan dat de huidige bescherming onvoldoende is om het unieke en kwetsbare ecosysteem nog langer te beschermen. Zij riepen de Deense en Zweedse overheid op om de hele Sont aan te wijzen als een grensoverschrijdend Marine Protected Area (MPA), waarbij zowel de bestaande kleinere beschermde gebieden als de op dit moment nog niet beschermde gebieden zouden worden meegenomen. 

De bevindingen van Sea Shepherd tonen aan dat er sinds die tijd niets is veranderd. De sleepnetvisserij is nog steeds toegestaan in het noordelijke deel van de Sont, met uitzondering van de maanden februari en maart als de bedreigde kabeljauw aan het kuitschieten is. Maar zelfs deze beperking wordt door de sleepnetvissers genegeerd, aangezien een Deense trawler op 11 maart op heterdaad werd betrapt. Gebrek aan handhaving, met name aan de Deense zijde van de Sont, maakt het voor de trawlers makkelijk om zelfs bij daglicht straffeloos hun gang te gaan.

“Sinds wij in dit gebied aankwamen, is de Zweedse kustwacht twee keer aan boord gekomen en riep ons verschillende keren via de radio op met de vraag ons te identificeren”, aldus de Scandinavische directeur van Sea Shepherd Lukas Erichsen. “Wij hebben helemaal niets gehoord of gezien van de Deense kustwacht of van Deense visserijcontroleurs. Er is een gebrek aan handhaving en zelfs van aanwezigheid aan de Deense kant.”

De bevindingen van Sea Shepherd werden op 3 april via de Deense pers naar buiten gebracht. Als reactie daarop heeft de minister van Visserij de volgende dag een spoedvergadering belegd, waarbij de Deense Socialistische Partij de oproep van Oceana herhaalde om de hele Sont aan te wijzen als beschermde zone, waardoor de sleepnetvisserij gedurende het hele jaar wordt verboden. Het parlement zal op 18 april over deze zaak debatteren.

“Wij hebben de bewijsstukken over de illegale activiteiten in de Sont overgedragen aan de Deense visserijinspectie. We hopen dat zij eindelijk alle mazen in de regelgeving zullen dichten en actief gaan monitoren.”

Sea Shepherd Scandinavia Director Lukas Erichsen
In "spook" net gevangen kabeljauw.
Dood gevonden bruinvis.
In "spook' net gevonden dode bruinvis.
Sea Shepherd duiker in de Sound.
Delen

Gerelateerde teksten

Steun Sea Shepherd

Steun Sea Shepherd

Sea Shepherd Merchandise

Lees meer
Please rotate
your device