Commentary

Illegale Walvisjacht

zaterdag, 22 Jan, 2011

 

Geert-Jan Vons, directeur van Sea Shepherd Nederland neemt dit jaar deel aan onze zevende Antarctische campagne ter verdediging van de walvissen, Operatie "No Compromise".
Hij houdt een blog bij van zijn "avonturen" op campagne. Hier volgt deel 18.

Door op walvissen te jagen binnen de grenzen van het Southern Whale Sanctuary en in territoriale wateren overtreed de Japanse walvisvaardersvloot de regels en richtlijnen van o.a. IWC, CITES, het Antarctic Treaty en tevens het Australian Federal Court. De vaartuigen van de Japanse walvisvaardersvloot zijn derhalve te beschouwen als illegaal opererende schepen die zich bezighouden met stroperij.

De Australian Federal Court heeft een bevel uitgevaardigd dat de Japanse walvissers “weerhouden moeten worden” verder te gaan met het doden van walvissen. De Australische Sea Shepherd bemanningsleden onderschrijven dit bevel. Zou Australië of enige andere staat zich verzetten tegen de acties van Sea Shepherd, dan zou deze moeten aantonen hoe en waarom het handhaven van toezicht en het uitvoeren van bestaande wetten door de Sea Shepherd niet getolereerd kan worden binnen dezelfde wateren waar duidelijk overtredingen worden begaan door de Japanse walvisvaardersvloot welke wel worden getolereerd.

Als het doden van walvissen door Japan een overtreding is van de Australische wetgeving, dan moet het verhinderen van het doden van walvissen door Japan door Australiërs gezien worden als acties die positief zijn, of, op z’n minst, wettelijk getolereerd zouden moeten worden door de Australische wetgeving. 

Sea Shepherd is een gezagsgetrouwe organisatie, die bereid is om alle wettelijke en morele verantwoordelijkheid te accepteren voor acties van bescherming van bedreigde diersoorten die gedood worden in strijd met zowel de internationale als de Australische wetgeving. 

De Sea Shepherd Conservation Society onderneemt actie wanneer landen en/of staten en hun overheden weigeren de huidige wetgeving uit te voeren wegens belemmeringen die veroorzaakt worden door handel en/of politieke overwegingen. Als landen en/of staten die de wetgeving en/of verdragen ondertekend hebben zelf geen actie ondernemen, dan meent de Sea  Shepherd  Conservation Society te kunnen en mogen optreden onder ‘colour of right’, om actie uit te voeren wanneer tegenstrijdige belangen elkaar in de weg staan.    

De Australian Federal Court heeft een wet uitgevaardigd die het doden en verwonden van walvissen binnen de wateren van  het Australian Antarctic Territory specifiek verbiedt. Australië verzuimt op te treden.  De Australische burgers aan boord de Sea Shepherd schepen zijn van plan om deze wet te handhaven, namens de Australische  bevolking en in plaats van de Australische regering.

De internationale bemanning van de Sea Shepherd schepen heeft verder de intentie om de voorschriften van CITES en de IWC uit te voeren in afwezigheid van daadkracht van de betreffende naties die de reglementen van de IWC en CITES hebben ondertekend, en ziet het als haar taak de overeenkomsten ter bescherming van bedreigde diersoorten te handhaven.

De reeds bestaande regelgeving en wetten zijn heel duidelijk. Het probleem zit in het gebrek aan wil en/of daadkracht om de overtreders aan te pakken.

Delen

Gerelateerde teksten