Commentary

Japan schrijft Nederland de wet voor

dinsdag, 11 Jan, 2011

 

Geert-Jan Vons, directeur van Sea Shepherd Nederland neemt dit jaar deel aan onze zevende Antarctische campagne ter verdediging van de walvissen, Operatie "No Compromise".
Hij houdt een blog bij van zijn "avonturen" op campagne. Hier volgt deel 16.

Het lijkt erop dat Japan het voor de tweede keer gaat proberen Nederland, letterlijk, de wet voor te schrijven.

De Steve Irwin en de Bob Barker, de Sea Shepherd schepen die worden ingezet om te voorkomen dat de Japanse walvisjagers, tegen meerdere internationale verdragen en afspraken in, illegaal en bovendien in een beschermd natuurreservaat op walvissen jagen, staan in Nederland geregistreerd. Dit is de reden dat de Japanse overheid een klacht heeft ingediend bij de Nederlandse autoriteiten en Nederland als vlaggenstaat heeft aangesproken op het gedrag van de Sea Shepherd bemanning.

In de afgelopen jaren hebben zich in de wateren van het Antarctisch Walvisreservaat diverse incidenten voorgedaan tussen schepen van Sea Shepherd en de Japanse walvisvaarders.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is nu van oordeel dat er effectieve bestuursrechtelijke mogelijkheden dienen te komen om te kunnen optreden. Derhalve heeft het ministerie besloten om de mogelijkheid tot intrekken van de zeebrief (registratie van een schip in Nederland) uit te breiden. Een wijziging van de Zeebrievenwet wordt hiertoe met spoed voorbereid en wordt als het aan het  ministerie ligt nog voor het zomerreces ingediend.

Helaas lijkt de Nederlandse overheid niet stil te staan bij het feit dat alle incidenten tussen Sea Shepherd en de Japanse walvisvaardersvloot plaats hebben gevonden in de wateren van het Antarctisch Walvisreservaat en/of wateren waarin het volgens internationale verdragen en Australische federale wetten is verboden om te jagen.

Sea Shepherd houdt zich bezig met de controle op de naleving van genoemde wetten en verdragen aangezien geen enkele overheid deze taak op zich lijkt te willen nemen. De Japanse walvisvaarders opereren illegaal binnen wateren waar nationale en internationale regelgeving van kracht zijn.

Indien deze Japanse schepen zich aan de internationale regels en verdragen zouden hebben gehouden, zou er nooit sprake zijn geweest van incidenten tussen de Japanse walvisvaarders en de schepen van Sea Shepherd, omdat er dan eenvoudigweg geen reden zou zijn geweest voor Sea Shepherd om te hoeven voorkomen dat Japanse jagers illegaal zouden opereren.

Nederland pretendeert al jarenlang tegen de walvisjacht te zijn, maar heeft daartoe nog nooit daadwerkelijke actie ondernomen. Op papier ziet het er mooi uit, maar wat is de waarde van een afspraak of verdrag als het slechts om loze woorden gaat?

Het lijkt erop dat de overheid van Japan door het op te nemen voor de Japanse walvisvaardersvloot, en druk uit te oefenen op de Nederlandse regering het voor elkaar zou kunnen krijgen Nederland de wet voor te schrijven.

Als de Nederlands overheid nu eindelijk daadwerkelijk actie wil ondernemen, waarom dan niet in de lijn van het Nederlandse standpunt om de walvisjacht te willen stoppen?

Het door het kabinet genomen besluit haalt de enige strohalm die voor de illegale Japanse walvisvaardervloot drijft weg!
Waarom durft de Nederlandse overheid niet in te gaan tegen het gedrag van de door de Japanse overheid gesteunde walvisvaardervloot?

Waarom geeft de Nederlandse overheid niet op z'n minst blijk van haar autonome positie en wijst zij niet op de door de Japanse walvisvaardervloot begane overtredingen?

Waarom gelden de internationale verdragen en wetten niet voor een economische grootmacht als Japan?
Waarom steunt de Nederlandse overheid juist niet de in navolging van internationale verdragen opererende acties van Sea Shepherd?

En als de Nederlandse overheid dan echt géén actie wil ondernemen tegen de illegale walvisjacht, waarom dan wel vóór de walvisjacht?

De reden dat de Zeebrievenwet ‘moet’ worden gewijzigd is dat er de mogelijkheid zal komen om de registratie van de Sea Shepherd schepen in te trekken. De enige die een dergelijk verzoek zal indienen en de enige die daar baat bij heeft, is degene die er baat bij heeft dat de acties die Sea Shepherd onderneemt tegen de illegaal opererende en wetsovertredende, door een nationale overheid gesteunde, walvisjagers zullen worden gestaakt; Japan.

Delen

Gerelateerde teksten