News

Japan voor Internationaal Gerechtshof

vrijdag, Jun 21, 2013

Op 26 juni a.s. vindt in Den Haag de eerste zitting plaats in het proces dat Australië heeft aangespannen tegen Japan inzake de jaarlijkse walvisjacht. Op 31 mei 2010 kondigde Australië al aan stappen te ondernemen tegen de Japanse walvisjacht.

Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek stelt Japan jaarlijks een eigen quotum vast van ruim 1000 walvissen. Hiermee handelt Japan in strijd met het internationale verbod op de commerciële walvisjacht, dat in 1986 is ingesteld door de IWC (International Whaling Commision). Tevens heeft Japan internationaal mede-verantwoordelijkheid voor het behouden en beschermen van zeezoogdieren en hun leefomgeving, aldus Australië. Via deze rechtszaak wil Australië bewerkstelligen dat Japan alle walvisvangst onder het wetenschappelijke programma (JARPA II) beëindigt en garandeert dat zij geen verdere plannen maakt om een vergelijkbaar programma op te stellen totdat is bewezen dat een dergelijk programma in overeenstemming is met internationale wetgeving.

Namens Sea Shepherd Nederland zullen Geert Vons en Alex Cornelissen de zittingen bijwonen. Voor het publiek is er slechts beperkte mogelijkheid deze zittingen bij te wonen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

First round of oral Argument
Wednesday 26 June: 10 a.m. - 1 p.m.: Australia, 3 p.m. - 6 p.m.: Australia
Thursday 27 June: 10 a.m. - 1 p.m.: Australia, 3 p.m. - 6 p.m.: Australia
Friday 28 June: 10 a.m. - 1 p.m.: Australia
Tuesday 2 July: 3 p.m. - 6 p.m.: Japan
Wednesday 3 July: 10 a.m. - 1 p.m.: Japan, 3 p.m. - 6 p.m.: Japan
Thursday 4 July: 10 a.m. - 1 p.m.: Japan, 3 p.m. - 6 p.m.: Japan

Observations of New Zealand with respect to the subject-matter of its intervention
Monday 8 July 10 a.m. - 11.30 a.m.

Second round of oral Argument and observations of the Parties with respect to the subject-matter of New Zealand's Intervention
Tuesday 9 July: 4.30 p.m. - 6 p.m.: Australia
Wednesday 10 July: 10 a.m. - 1 p.m.: Australia, 3 p.m. - 6 p.m.: Australia
Monday 15 July: 10 a.m. - 1 p.m.: Japan, 3 p.m. - 6 p.m.: Japan
Tuesday 16 July: 10 a.m. - 11.30 a.m.: Japan

Delen

Gerelateerde teksten