News

Nieuwe campagne in de Middellandse Zee: Operation SISO

donderdag, Okt 11, 2018

Sea Shepherd pakt, in een samenwerking met het Aeolian Islands Preservation Fund, de illegale niet gereguleerde visserij rondom de Eolische Eilanden in de Middellandse Zee aan.

A handshake between the President of Sea Shepherd Italy Andrea Morello and Francesco Principale, Chief of the Coast Guard in Lipari. By E. Giurano/Sea Shepherd.
Sea Shepherd President Italy Andrea Morello with Carmelo Di Franco, head of the naval operations section of the Guardia di Finanza in Milazzo.
The President of Sea Shepherd Italy with agents from the Guardia di Finanza corp. Photo Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
The FADs hauled onboard. Photo Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
MV Sam Simon crew pulling in FADs by Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
The arrival of a Coast Guard vessel in Milazzo. Photo Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
The Captain of MV Sam Simon, Thomas Le Coz, during patrolling operations. Photo Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
MV Sam Simon crew pulling in FADs by Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
MV Sam Simon crew pulling in FADs by Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
MV Sam Simon crew pulling in FADs by Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
MV Sam Simon crew pulling in FADs by Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
MV Sam Simon crew pulling in FADs by Emanuela Giurano/Sea Shepherd.
MV Sam Simon crew pulling in FADs by Emanuela Giurano/Sea Shepherd.

Sea Shepherd’s  Sam Simon heeft samen met de kustwacht van Lipari, de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën, de douane en lokale vissers binnen 178 uur 52 vis FAD’s en 100 kilometer vislijn in beslag genomen bij de Eolische Eilanden.

De Sam Simon met voert momenteel een undercover operatie uit in de Zuid Tyrreense Zee in samenwerking met de havenautoriteiten van Catania, de kustwacht van Lipari, de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën en de douane van Milazzo. De 178-urige patrouille leidde tot de vondst en in beslagname van 52 illegale FAD’s samen met 100 kilometer aan kunststof vislijnen in de wateren van de Eolische Eilanden. Bovendien leidde het tot de rapportage van allerlei verdachte visserijactiviteiten die aanleiding vormde tot nader onderzoek. Een tweede undercover schip is aanwezig bij de Eolische Eilanden om illegale activiteiten te melden bij de autoriteiten.
Een FAD is een drijvend object, gemaakt van plastic flessen met palm bladeren bedekt. Het geheel kan een diameter vam 3,5 meter hebben en is door middel van lijnen van soms wel 3000 meter verankerd aan de zeebodem.

Er worden ieder jaar naar schatting meer dan 1500 FAD’s illegaal uitgezet en dragen op die manier bij aan de plastic vervuiling van de Italiaanse zee. Ze zijn dodelijk voor zeedieren zoals zeeschildpadden die daar in verstrikt kunnen raken. Met deze 1500 FAD’s worden ook 2000 kilometer aan kunststof lijnen en honderden kilo’s aan plastic flessen (vaak vervuild en vol met gevaarlijke chemische vloeistoffen) in de zee achtergelaten.

Operation SISO wordt gesteund door de lokale vissers en richt zich op de bescherming van het kwetsbare ecosysteem rond de Eolische Eilanden tegen illegale visserij. Deze operatie toont de wereld de actuele gevolgen van het gebruik van FAD’s in de Zuid Tyrreense Zee. 

De Eolische Eilanden zijn in 2000 door UNESCO aangewezen als werelderfgoed. Zij vormen een archipel bestaande uit zeven bewoonde vulkanische eilanden plus verschillende kleinere eilanden en rotsformaties. De zeven eilanden liggen in de Zuid Tyrreense Zee ten noorden van Sicilië, 12 nautische mijlen van Milazzo. Het gebied heeft een rijke biodiversiteit en vormt daarmee een perfecte omgeving voor de voortplanting van trekkende zeezoogdieren zoals potvissen, gewone dolfijnen, spitssnuitdolfijnen, gestreepte dolfijnen, grijze dolfijnen en grienden.

De illegale FAD’s (lokaal ‘cannizzi’ genoemd), zijn een soort kunstmatige schuilplaats voor vis en vormen een bedreiging voor het ecosysteem en ook voor de lokale legale visserij. Gedurende bepaalde periodes van het jaar zijn deze FAD’s illegaal in de wateren van Eolië en daarom worden in deze tijd controles uitgevoerd. 
Het lokale managementplan voor de Eolische Eilanden reguleert het gebruik van deze voorzieningen: In de zone waar het plan betrekking op heeft, worden speciale plekken aangewezen waar de FAD’s mogen worden vastgezet. Daarbij is een maximum vastgesteld van 20 FAD’s en is precies aangegeven waar deze mogen worden geplaatst en welke materialen mogen worden gebruikt. De vergunningen wordt aan vissers gegeven via een lotingssysteem en de voorzieningen zelf moeten worden voorzien van initialen, zodat de eigenaar traceerbaar is. Vanwege het feit dat de afgelopen jaren steeds meer dolfijnen in de lijnen verstrikt raakten, is bepaald dat de cannizzi’s pas vanaf 15 september mogen worden geplaatst. 

SISO was een jonge potvis (8,5 meter lang) die in 2017 stierf, doordat hij verstrikt was geraakt in een drijfnet tijdens zijn trektocht langs de Eolische Eilanden. De kustwacht heeft nog urenlang geprobeerd om het dier los te maken, maar helaas kon hij niet meer worden gered. SISO werd later dood gevonden aan de kust van Milazzo door de zeebioloog Carmelo Istgro. Hij heeft het geraamte geconserveerd en het net waar de potvis in verstrikt zat en het plastic dat in zijn maag zat als bewaard, als waarschuwing voor toekomstige generaties. ‘Siso’ was de naam van zijn vriend die hem heeft geholpen om de walvis te bergen, en die kort daarna om het leven is gekomen bij een auto-ongeluk.

“Met Operation SISO keert Sea Shepherd terug naar de Middellandse Zee om walvisachtigen te beschermen. Een potvis kwam ons gedurende de patrouille begroeten, samen met talloze dolfijnen en zeeschildpadden. Het leek bijna alsof ze ons de weg naar de FAD’s wilde wijzen en samen met ons wilden strijden tegen de illegale visserij. Operation SISO krijgt de volledige steun van de lokale vissers van Lipari. Door met ons samen te werken, maken zij onze activiteiten steeds effectiever. Ik wil graag het Eolische Eilanden Beschermingsfonds bedanken voor het samen met ons optrekken. Ik ben ervan overtuigd dat dit het begin is van een langdurige samenwerking. De belangrijkste strategie die het verschil maakt is dat wij niet wegkijken indien er sprake is van illegale activiteiten en wreedheden. Neptune’s Navy zal meedogenloos en vasthoudend blijven opkomen voor de belangen van het leven in de oceanen, waarbij wij ons succes afmeten aan het aantal levens dat wordt gered.”

Campaign Leader Andrea Morello

Het Eolische Eilanden Beschermingsfonds is een organisatie gericht op de bescherming van de natuur van de Eolische Eilanden en de promotie van duurzaam toerisme. Het Fonds ondersteunt projecten die zich richten op de bescherming van het milieu en de zee rondom deze eilanden.

De voorzitter van het Eolische Eilanden Beschermingsfonds, Luca Del Bono: “Ik ben zeer verheugd over het feit dat uit een toevallige ontmoeting in Californië de samenwerking met Sea Shepherd is geboren. Wij zien uit naar een langdurige samenwerking bij de bescherming van de zee rondom onze eilanden. Ik wil de organisatie en in het bijzonder Andrea Morello bedanken voor het geloof in onze missie.”

En speciaal woord van dank gaat naar Smile Wave, een Zwitserse organisatie die zowel Sea Shepherd als de projecten van het Eolische Eilanden Beschermingsfonds ondersteunt.

Delen

Gerelateerde teksten