News

Orka Morgan toch naar Tenerife

vrijdag, 14 Okt, 2011

Orka Morgan wordt toch overplaatst naar Tenerife

Staatssecretaris Bleker heeft opnieuw besloten tot het verlenen van een vergunning aan het Dolfinarium om orka Morgan te vervoeren naar dierenpark Loro Parque op Tenerife. Eerder dit jaar deed de staatssecretaris dat ook al, maar de rechter oordeelde dat Bleker Morgans terugkeer naar de zee niet voldoende had onderzocht. 

Inmiddels is er een rapport geschreven in opdracht van Dolfinarium. Hierin werd geadviseerd om haar niet vrij te laten. Echter gaat het hier niet om onafhankelijke experts. Hulp van vele internationale onafhankelijke experts op het gebied van orka’s en uitzettingen van dolfijnachtigen werd afgewezen door het Dolfinarium. In plaats daarvan werd de hulp ingeroepen van Sea World. Een attractiepark!? Er is een vrijlatingsplan geschreven door meer dan 40 onafhankelijke deskundigen in samenwerking met de Orka Coalitie, waarin wordt uitgelegd hoe Morgan kan worden uitgezet, maar dit plan wordt volledig genegeerd.

Morgan werd een jaar geleden verzwakt uit de Waddenzee gevist door het Dolfinarium die het dier wilde verzorgen. Ondanks de claim van het dolfinarium dat Morgan recht heeft op privacy werden er al na vijf weken bezoekers toegelaten bij haar en dagelijks wordt zij getoont aan honderden bezoekers. Morgan zit nog steeds in een veel te klein bassin, waarin ze amper kan zwemmen.

Bleker heeft geen uitvoering willen geven aan de motie Ouwehand (Partij voor de Dieren) om het Dolfinarium op te dragen alle gegevens over de orka openbaar te maken en zo onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken. Later werd dit alsnog afgedwongen middels een rechtszaak, aangespannen tegen het Dolfinarium door de Orka-Coalitie. De Partij voor de Dieren wil dat het zeezoogdier wordt teruggezet in de natuur, zodat de jonge vrouwtjesorka een kans krijgt om naar haar familie terug te keren of zich aan te sluiten bij een andere groep.

Wetenschappers wijzen erop dat orka’s in gevangenschap veel stress ervaren. Hierdoor gaan zij vaak agressief gedrag vertonen. Er hebben verschillende incidenten plaatsgevonden in het attractiepark waar Morgan heen gaat: Loro Parque. Er zijn trainers aangevallen en zelfs heeft een van de trainers dit niet overleeft. Hoewel Bleker aangeeft het helemaal niets te vinden dat orka’s in bassins worden gehouden, verkiest hij voor het dier een leven in gevangenschap, boven de kans op een succesvolle vrijlating.

Een orka in het wild legt gemiddeld 128 kilometer per dag af en duikt tot 30 meter diep. Internationale, onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers stellen dat orka’s eenvoudig weg niet geschikt zijn om in gevangschap te houden. De huisvesting van deze grote zeezoogdieren in de amusementsparken is ongeschikt en leidt tot gezondheidsproblemen, gestoord gedrag en aanmerkelijk jonger sterven dan hun soortgenoten in het wild. Orka’s in gevangenschap worden zelden ouder dan 20 jaar, terwijl zij in het wild wel 50 tot 80 jaar oud kunnen worden.

De kans dat Morgan geïnsemineerd wordt al voor zij geslachtsrijp is, is aanzienlijk aangezien dolfinaria zitten te springen om haar genen. Rapportages over fokprogamma’s van orka’s in gevangenschap maken melding van miskramen, doodgeboortes en het overlijden van de moeders tijdens de zwangerschap. Ook zal Morgan haar jongen waarschijnlijk nooit zien opgroeien. Heel triest, als je weet dat orka’s zeer hechte familie banden hebben.
Deskundigen hebben al een orkafamilie bij Noorwegen gevonden waarvan het stemgeluid overeenkomt met dat van Morgan. De orka is een beschermde diersoort en moet volgens de wet in geval van opvang voor revalidatie weer teruggezet worden in de natuur.

Links:

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1268
Motie Ouwehand over vrijlaten orka Morgan

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2296
Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de volgens de rechter onterecht verleende vergunning voor de verplaatsing van orka Morgan naar Tenerife.

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2204
Vragen over geheimhouding van gegevens over de opgevangen orka Morgan door het Dolfinarium

Delen

Gerelateerde teksten