News

Sea Shepherd assisteert Liberiaanse kustwacht

donderdag, Nov 23, 2017

In een gezamenlijke operatie met het Liberiaanse Ministerie van Nationale Defensie om de illegale, ongeregistreerde en ongereguleerde (IOO) visserij in de Republiek Liberia, West-Afrika, aan te pakken, heeft Sea Shepherd de Liberiaanse kustwacht bijgestaan bij de arrestatie van een berucht vissersvaartuig. Dit schip staat op drie verschillende internationale zwarte lijsten.

F/V was using gillnets prohibited under their licensing conditions. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.

Op 15 november ging de Liberiaanse kustwacht aan boord van de F/V Labiko 2, een vissersboot van 54 meter lang, dat voorlopig is geregistreerd in Liberia, toen het werd onderschept terwijl het illegaal vistuig in de Liberiaanse wateren aan het uitzetten was. De kustwacht werd hierin bijgestaan door de bemanning van het Sea Shepherd-schip M/Y Sam Simon. Terwijl de F/V Labiko 2 in Liberia een vergunning had om beuglijnen te gebruiken,  gebruikten ze kieuwnetten, wat een meer destructieve visserijpraktijk is, gezien de grote hoeveelheid bijvangsten, of niet-doelsoorten, die met die visserijmethode worden geassocieerd.

F/V Labiko 2 actively fishing with illegal gear in Liberian waters. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.

Het gebruik van vistuig dat niet is toegestaan wordt beschouwd als "illegale visserij" en is een van de ernstigste overtredingen van de Liberiaanse visserijverordeningen. Bij inspectie aan boord van het schip is geen enkele beuglijn aangetroffen.

The M/Y Sam Simon assisting the Liberian Coast Guard to board and inspect the F/V Labiko 2. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.

Pas onlangs was er een binnenlands voorlopig certificaat van registratie door de Liberiaanse autoriteiten aan de F/V Labiko 2 gegeven. Het vissersvaartuig voer eerder onder de vlag van de Republiek Guinee en de laatst bekende eigenaar was verbonden met Galicië, een regio in Spanje waar vele beruchte IOO-eigenaren van vissersschepen hebben geopereerd.

Much of the F/V Labiko 2 catch was sharks. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.

Tijdens de inspectie ontdekte de Liberiaanse kustwacht dat de F/V Labiko 2, onder de vroegere naam F/V Maine, op zwarte lijsten van drie verschillende regionale organisaties voor visbeheer tegen IOO-visserij staat: de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan, de Visserijorganisatie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en de Visserijorganisatie voor het zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. 

Sea Shepherd photographer Alba Treadwell from France documents the boarding and inspection. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.

"De F/V Maine is een schip dat bekend is bij Sea Shepherd, een schip dat van groot belang is voor de drie regionale visserijorganisaties die het op de zwarte lijst hebben gezet, en een schip dat niet is gezien sinds de Republiek Guinee het vaartuig van zijn register heeft gestript. Het heeft nu geprobeerd om zijn criminele activiteiten naar Liberia te brengen, in de hoop om onder de radar door te glippen door een nieuwe identiteit te gebruiken, een list die niet ontsnapt is aan het toeziend oog van de Liberiaanse kustwacht”, zei Sea Shepherd campagnedirecteur Peter Hammarstedt.

Sea Shepherd small boats from the M/Y Sam Simon delivered the Liberian Coast Guard to the F/V Labiko 2. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.

De F/V Labiko 2 had niet alleen illegaal vistuig bij zich, maar vervoerde ook 28 bemanningsleden, terwijl het een vergunning had om maximaal een bemanning van 23 mensen te vervoeren. Van de 28 bemanningsleden hadden er 16 een ongeldig arbeidscontract. Een van de bemanningsleden moest geboeid worden nadat hij een officier van de Liberiaanse kustwacht had aangevallen. Het schip werd gearresteerd en wordt nu vastgehouden in de Liberiaanse kustwachtbasis in de haven van Monrovia.

Liberian Coast Guard on board the F/V Labiko 2. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.

"Het gebruik van illegaal vistuig in Liberiaanse wateren is een strafbaar feit dat strenge juridische actie vereist. Liberia staat niet open voor zaken van malafide operatoren die in het verleden de wetten van andere landen hebben geschonden en die de internationale visserijvoorschriften niet naleven. Elke poging om op vergelijkbare wijze de wetten van Liberia te overtreden, zal niet ontsnappen aan de waakzaamheid van de Liberiaanse kustwacht, en de daders zullen in Liberia het recht aanzien," zei minister Brownie Samukai, Liberia's minister van Nationale Defensie.

Much of the F/V Labiko 2 catch was sharks. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.

Sinds 17 september patrouilleert de maritieme natuurbeschermingsorganisatie Sea Shepherd in de wateren van de Republiek Liberia in West-Afrika in een operatie onder de coördinatie van de geachte minister Brownie Samukai. Sea Shepherd's schip de M/Y Sam Simon patrouilleert langs de kustlijn van Liberia met 19 bemanningsleden onder kapitein Bart Schulting, en ook tien Liberiaanse kustwacht officieren die de bevoegdheid hebben om schepen, die ervan worden verdacht de Liberiaanse wet te hebben overtreden, te inspecteren en te arresteren.

Liberian Coast Guard on board the F/V Labiko 2. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.

Onder de naam Operation Sola Stella heeft de campagne eerder dit jaar geleid tot de arrestatie van zes IOO-vissersvaartuigen, waaronder een Nigeriaanse garnaaltrawler die gecertificeerd was om "duurzaam gevangen garnalen" naar de Europese Unie te exporteren, en een gekoeld vrachtschip dat identiteitsfraude en planning pleegde om 460 ton vis zonder papieren in de haven van Monrovia te lossen.

Ontwikkelingslanden zijn bijzonder kwetsbaar voor IOO-visserij, die goed is voor maximaal 40% van de vis die wordt gevangen in de West-Afrikaanse wateren. Operation Sola Stella zal Liberia helpen bij het bestrijden van illegale buitenlandse industriële vaartuigen die in haar wateren opereren en de zes nautische mijlen die het dichtst bij de kust liggen te beschermen voor hun levensonderhoud, ambachtelijke en semi-ambachtelijke visserij, die minstens 33.000 Liberianen aan het werk houdt.

In 2016 werkte Sea Shepherd samen met de regering van Gabon voor Operation Albacore, wat resulteerde in meer dan 80 inspecties van vissersschepen op zee en de daaropvolgende arrestatie van vijf IOO-Congolese visserijtrawlers en één Spaanse langeafstandslijn. Operation Sola Stella is een voortzetting van de toezegging van Sea Shepherd Global om samen te werken met nationale overheden om een einde te maken aan de IOO-visserij.

Liberian Coast Guard on board the F/V Labiko 2. Photo Melissa Romao/Sea Shepherd.
Shark fins on board the F/V Labiko 2. Photo Alba Treadwell/Sea Shepherd.
Shark fins on board the F/V Labiko 2. Photo Alba Treadwell/Sea Shepherd.
Shark fins on board the F/V Labiko 2. Photo Alba Treadwell/Sea Shepherd.

terug naar OPERATION SOLA STELLA

Delen

Steun Sea Shepherd

Steun Sea Shepherd

Sea Shepherd Merchandise

Lees meer
Please rotate
your device