News

Sea Shepherd neemt actie bescherming Maui dolfijn

woensdag, Feb 06, 2019

Sea Shepherd Conservation Society, Sea Shepherd Nieuw-Zeeland en Sea Shepherd Legal accepteren niet dat de Nieuw-Zeelandse Mãui dolfijn (ondersoort van de Hectordolfijn) hetzelfde lot beschoren is als de Californische bruinvis nabij Mexico. Gisteren heeft Sea Shepherd een belangrijke actie ondernomen om de Mãui dolfijn te beschermen door van de regering van de Verenigde Staten een onmiddellijk verbod te eisen op de import van alle vis vanuit Nieuw-Zeeland die wordt gevangen met middelen die een bedreiging vormen voor deze dolfijnen.

De populatie van de Mãui dolfijn, die alleen voorkomt nabij de noordwestelijke kust van het Nieuw-Zeelandse Noordereiland, is de afgelopen periode gedecimeerd. Zij worden regelmatig slachtoffer van bijvangst door visserijbedrijven die kieuw- en sleepnetten gebruiken. De Mãui dolfijn is de meest bedreigde in zee levende dolfijn ter wereld. Mogelijk is het zelfs de meest bedreigde dolfijn in zowel zoet als zout water, aangezien de meeste wetenschappers ervan uitgaan dat de Baiji (de Chinese rivierdolfijn) is uitgestorven.

Het Wetenschappelijk Comité van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) schat dat er nog maar 57 Mãui dolfijnen over zijn. Dat is een enorme achteruitgang sinds 1971 toen het naar schatting ging om nog ongeveer 2000 dieren. Tenzij er direct actie wordt ondernomen, zal de Mãui dolfijn voor altijd verdwijnen.

Het IWC, belangrijke wetenschappers en zelfs de regering van Nieuw-Zeeland zijn het er over eens dat de belangrijkste oorzaak voor de dramatische achteruitgang van de populatie de bijvangst door Nieuw-Zeelandse visserijbedrijven is.

Helaas hebben de consumenten van zeevis over de hele wereld de dramatische afname van de Mãui dolfijn versneld. Een van de boosdoeners is de Amerikaanse markt van zeevisserijproducten, die standaard elke maand tussen de 25.000 en 50.000 kilo Nieuw-Zeelandse zeebaars importeert. Bij de visserij op zeebaars worden netten gebruikt waar Mãui dolfijnen in verstrikt kunnen raken. En dit is maar een van de vele visserijactiviteiten, waarbij af en toe Mãui dolfijnen worden gevangen.

Gelukkig beschikken wij over een wettelijk instrument om aan te dringen op een importverbod om op die manier Nieuw-Zeeland onder druk te zetten per direct stappen te ondernemen om de Mãui dolfijnen te redden. De Marine Mammal Protection Act (MMPA - wet ter bescherming van zeezoogdieren) is een Amerikaanse wet die erop is gericht om de bijvangst van zeezoogdieren te beperken. Niet alleen in Amerikaanse wateren, maar wereldwijd. De Verenigde Staten is een belangrijke importeur van zeevis en het Amerikaanse congres heeft er als wetgever voor gekozen om via de MMPA de import van buitenlandse visserijproducten van bedrijven, die er niet in slagen om de bijvangst van zeezoogdieren te beperken overeenkomstig de Amerikaanse normen, te verbieden.

Maui dolphins in New Zealand. Photo by Lauren Boren, Department of Conservation (NZ).

Het is evident dat Nieuw-Zeeland niet voldoet aan deze normen in het geval van de Mãui dolfijn. De huidige bijvangst van Mãui dolfijnen wordt geschat op 2 tot 4 dieren per jaar. Deze bijvangst is onacceptabel. Het Wetenschappelijk Comité van het IWC heeft geconcludeerd dat ‘de door mensen veroorzaakte dood van zelfs één individu het risico op uitsterven vergroot.’

Aangezien de Amerikaanse regering heeft nagelaten om zelf actie te ondernemen, is Sea Shepherd een petitie gestart, waarin wordt gevraagd om een noodwet en waarbij wordt geëist dat de regering voldoet aan de verplichtingen van de MMPA.

Als de verantwoordelijke Amerikaanse departementen niet adequaat reageren, zal Sea Shepherd de zaak aan de rechter voorleggen.

 

Delen

Gerelateerde teksten