News

Supertrawlers belemmeren voedende vinvissen in Antarctica

donderdag, 09 Mrt, 2023

Maandag filmde Sea Shepherd bij de South Orkney Islands, Antarctica, twee supertrawlers die met hun enorme netten door een groep van meer dan honderd zich met krill voedende vinvissen ploegden.

A megapod of fin whales feeding on krill. Photo by Mika Van Der Gun/Sea Shepherd Gobal.

"De twee schepen deden geen enkele moeite om van koers te veranderen. Het leek zelfs alsof ze bewust op de groep afvoeren, wetende dat waar walvissen zijn, er ook krill moet zijn", aldus kapitein Peter Hammarstedt aan boord van de Allankay.

A krill fishing vessel trawls in the middle of a fin whale megapod. Photo by Mika Van Der Gun/Sea Shepherd Global.
Sea Shepherd monitoring two super trawlers off the South Orkney Islands. Photo by Flavio Gasperini/ Sea Shepherd Global.

Twee andere supertrawlers haalden onmiddellijk hun netten op en vluchtten weg zodra da Allankay arriveerde.

De schokkende beelden zijn gemaakt op de eerste dag dat Sea Shepherd aankwam in de Zuidelijke Oceaan. Operation Antarctica Defense is een missie om de grootse ecologische bedreiging voor het Antarctische ecosysteem aan te pakken door toezicht te houden op de visserijactiviteit van een groeiende vloot van trawlers die zich richt op de vitale krillpopulaties.
Krill is een kleine garnaalachtige schaaldier dat de basis vormt van het hele Antarctische ecosysteem. Het is de primaire voedselbron voor baleinwalvissen en pinguïns. Al het zeeleven is of direct of indirect afhankelijk van krill als voedselbron.

Met de internationale afname van de walvisvangst - waarbij Sea Shepherd Global in 2018 de laatste walvisvaarders uit de Zuidelijke Oceaan verdreef - heeft de krillvisserij die plaats ingenomen door met 12-14 industriële trawlers die niet rechtstreeks op walvissen vissen, maar op de belangrijkste diersoort waar de walvissen afhankelijk van zijn.

Captain Peter Hammarstedt on the bow of the Tempest, getting a closer look at the krill supertrawler. Photo Flavio Gasperini/Sea Shepherd Global.

"We zien een scherpe afname van het aantal zwangerschappen bij bultruggen, een afname van het lichaamsgewicht van pelsrobben en een sterke daling van kinband-pinguïn populaties. Alle drie de soorten zijn afhankelijk van krill als primaire voedselbron. Terwijl de klimaatverandering zowel de hoeveelheid als de duur van het zee-ijs dat krill nodig heeft om te overleven, heeft verminderd".

Captain Peter Hammarstedt
Allankay crew on the Tempest with one of the krill supertrawlers. Photo Flavio Gasperini/Sea Shepherd Global.

De dodelijke impact op walvissen is niet alleen indirect. In 2021 werd de dood van drie walvissen in krill-trawlnetten gedocumenteerd, in drie afzonderlijke gebeurtenissen. Dit benadrukt het groeiende conflict tussen exploitanten van vissersvaartuigen en walvissen die allebei op krill jagen.

Drie weken geleden publiceerde het tijdschrift Ecology een studie van Stanford University waaruit bleek dat vier grote vissersschepen door een supergroep van meer dan 1000 vinvissen voeren op zoek naar krill. Er werd geconcludeerd dat dit soort concurrentie tussen krillvissers en walvissen in de toekomst alleen maar zal toenemen. De recente beelden van de South Orkney Islands bewijzen het geen op zichzelf staand incident was.

Krill wordt voornamelijk uit de Zuidelijke Oceaan gevangen om krillmeel te produceren, maar ook vanwege de krillolie die gebruikt wordt voor de massaproductie van omega-3 voedingssupplementen.
Als voedingsadditief kleurt het krillmeel het anders grijze vlees van gekweekte zalm roze of rood, alsof deze in het wild zouden hebben geleefd.

A supertrawler discharges hot liquid from krill processing into the sea. Photo David Wilson/Sea Shepherd Global.

Moderne krillvissersvaartuigen hebben een vacuümslang aan het einde van hun sleepnet geinstalleerd dat ervoor zorgt dat de krill niet verpletterd wordt, met als economische reden dat er geen olie uit de gevangen krill verloren gaat, en dat het tevens mogelijk maakt dat het vaartuig continu door kan vissen. 

"Het is absurd en een misdaad tegen de natuur dat krill uit de afgelegen Zuidelijke Oceaan wordt opgezogen - door enorme industriële schepen die de halve wereld zijn afgereisd om daar te komen - alleen maar om de spilsoort, waarop de gezondheid van het hele ecosysteem afhankelijk is, voor de mond van voedende walvissen en pinguïns weg te zuigen, om gekweekte zalm roze te kleuren",aldus Alistair Allan, Antarctic Campaigner bij de Bob Brown Foundation.

De bemanning aan boord van de Allankay zal de visserij en de impact ervan op de walvissen monitoren, haar activiteiten documenteren en de hele bevoorradingsketen in kaart brengen.
Sea Shepherd Global werkt samen met de Australische Bob Brown Foundation, die als onderdeel van hun campagne "End Krill Fishing" onderzoek doet naar de krillvisserijbedrijven en hoe krill in de schappen van Australische supermarkten en apotheken terechtkomt.

Visible plumes from the megapod of whales feeding on krill, with a supertrawler fishing in the middle of them. Photo Flavio Gasperini/Sea Shepherd Global.

Onze geschiedenis van het verdedigen van Antarctica

Sea Shepherd Global heeft een lange geschiedenis in het verdedigen van de wateren van Antarctica.
In 2017, na 15 jaar van direct action-campagnes van Sea Shepherd die waren opgezet om een einde te maken aan de illegale walvisvangst in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan, waarbij meer dan 6.000 walvissen werden gered, stopte Japan met de walvisjacht in Antarctica.
In 2015 achtervolgden de Sea Shepherd schepen Bob Barker en de Sam Simon (nu genaamd Age of Union) 110 dagen lang de Thunder, een beruchte door Interpol gezochte ijsvisstroper, totdat de kapitein niet meer in staat was de achtervolging van zich af te schudden en zijn eigen schip tot zinken bracht in een poging het bewijsmateriaal aan boord te vernietigen.
Publiciteit van deze langste maritieme achtervolging in de geschiedenis resulteerde in de arrestatie van de zusterschepen van Thunder, waarmee een einde kwam aan hun illegale visserijactiviteiten in de Zuidelijke Oceaan.

"De krillvisserij in Antarctica moet onmiddellijk verboden worden vanwege het verwoestende effect op de soorten die afhankelijk zijn van krill. De krillvisserij haalt de basis van de hele Antarctische voedselketen weg. Sea Shepherd komt alleen tussenbeide door middel van directe actie tegen illegale visserijactiviteiten. Wanneer de visserij legaal is - zoals de krillvisserij - moeten we in plaats daarvan de visserijactiviteiten monitoren en documenteren om aan te dringen op noodzakelijke veranderingen. Dit is een vorm van visserij die niet zou mogen opereren in deze ongerepte omgeving, en we zullen daaraan werken, of het nu via de wet is of via de markt", aldus kapitein Alex Cornelissen, CEO van Sea Shepherd Global.

Lees meer: Operation Antarctica Defense Campaign https://www.seashepherdglobal.org/our-campaigns/antarctica-defense/

Krill supertrawler with the Allankay in the background. Photo Flavio Gasperini/Sea Shepherd Global.
Delen