News

Te weinig bescherming voor haaien

dinsdag, 28 Jul, 2020

Op 17 juli meldde de BBC een ongewone concentratie, onder Chinese vlag varende, vissersschepen in het oostelijke deel van de Stille Oceaan. In dit zeegebied ligt onder andere het zeereservaat van de Galapagos. Dit zeereservaat staat op de wereld erfgoedlijst van UNESCO. In dit reservaat leeft de grootste concentratie haaien ter wereld.  

Sharks in the Galapagos Marine Reserve. Photo by Nicolas Vera.

“De aanwezigheid van deze vissersschepen in het zeegebied tussen het zeereservaat van de Galapagos en de territoriale wateren van Ecuador is technisch gezien niet illegaal. Het betekent wel een schending van een ongeschreven regel, aangezien veel van de aanwezige soorten, inclusief haaien, een trekkend bestaan leiden en het reservaat dan ook regelmatig verlaten”, aldus kapitein Peter Hammarstedt, campagnedirecteur van Sea Shepherd. “Eenmaal in de open zee, genieten ze veel minder bescherming dan wanneer zij zich bevinden in het zeereservaat dat onder de Ecuadoraanse wetgeving valt.”

De vloot vissersschepen werd ontdekt door data die zijn verzameld door Global Fishing Watch, een oceaanbeschermingsorganisatie die gebruik maakt van satellieten en andere technische middelen om visserij-activiteiten te monitoren. Sea Shepherd werkt sinds 2018 met Global Fishing Watch samen bij het onderzoeken van gevallen van illegale en ongereguleerde visserij (IUU) in het oostelijke deel van de Stille Oceaan als onderdeel van Operation Treasured Islands. Het oostelijke deel van de Stille Oceaan is een van de belangrijkste gebieden wat betreft de zeebiodiversiteit. Het is ook een gebied waar haaien weinig bescherming krijgen, omdat deze wateren aan geen enkele staat toebehoren.

Deze monitoringmissies hadden onder andere betrekking op de observatie van het onder Chinese vlag varende schip Fu Yuan YU 019, waarop een longline werd binnengehaald vol met zijdehaaien. Deze soort valt in de categorie met verhoogde bescherming in het kader van de Convention on the International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES) vanwege zijn zeer kwetsbare status.

Op dit moment is Sea Shepherd logistiek enigszins beperkt vanwege de corona-maatregelen. Toch is de organisatie gedreven om de operatie in de oostelijke Stille Oceaan voort te zetten. Daarbij wordt samengewerkt met de autoriteiten in de gebieden waar landen de bevoegdheid hebben om de illegale visserij aan te pakken. Op de open zee, waar de mogelijkheden om te handhaven ontbreken, wordt gemonitord.

Delen

Gerelateerde teksten

Steun Sea Shepherd

Sea Shepherd Merchandise

Lees meer