Commentary

Verandering van Strategie

vrijdag, 01 Sep, 2017

The bloody cove in Taiji, Japan, where dolphins are slaughtered or sold into captivity. Photo Sea Shepherd.

Sinds de vroege jaren zestig is er een verraderlijke handel in intelligente, zelfbewuste, verstandige wezens aan het groeien als een kwaadaardig gezwel in de samenleving. Het is een slavenhandel die de oorzaak is van onvoorstelbaar veel leed en de levens van duizenden dolfijnen heeft geëist. Deze wrede industrie heeft zich verspreid over Europa en Azië; honderden mariene aquaria, waarvan het merendeel met enorm veel tekortkomingen.

Sea Shepherd documenteert en verzet zich sinds 2003 tegen het verschrikkelijke slachten en vangen van dolfijnen in Taiji, Japan. In oktober 2003 sneed Sea Shepherd netten door en bevrijdde 16 dolfijnen, een actie waardoor twee vrijwilligers meer dan een maand in de gevangenis doorbrachten. Sea Shepherd bracht het verhaal naar de media met krantenkoppen en vermelding op CNN ... maar het moorden ging door.

Een van de eerste leden van de Taiji-crew van 2003 was Ric O'Barry, die met Louie Psihoyos in 2009 een met een award bekroonde film maakte: 'The Cove'. De publiciteit was ongelooflijk ... maar het moorden ging door.

In 2010 heeft Sea Shepherd de Cove Guardians opgericht om elk jaar van 1 september tot 1 maart het slachten te controleren, te filmen en te live-streamen. Honderden vrijwilligers namen deel. Elk jaar werd de campagne lastiger, aangezien de Japanse autoriteiten ingrepen met nog meer wetten en beperkingen ... en het moorden ging door.

Japan reageerde in 2014 door toegang te weigeren aan onze Cove Guardian veteranen. Sea Shepherd reageerde met honderden nieuwe Cove Guardians van over de hele wereld ... maar het moorden ging door.

Dit jaar heeft Japan aangetoond dat ze bereid zijn de vrijheid te ondermijnen door nieuwe draconische wetten toe te passen om hun dolfijn- en walvismoordenaars te beschermen. Sommige van deze wetten lijken te zijn bedacht tegen de Cove Guardians van Sea Shepherd, met belachelijk autoritaire criminele en terroristische misdrijven. Sea Shepherd kan niet met een goed geweten vrijwilligers sturen naar een situatie waar hun vrijheid en rechten bedreigd worden, met name omdat er geen vooruitgang geboekt zal worden door de vrijwilligers, die in de onwettige rechtbanken van Japan worden aangehouden en vervolgd. Misschien dat andere groepen Taiji kunnen blijven volgen zonder gevolgen en wij wensen hen veel geluk toe en hopen dat ze niet vervolgd worden, zoals onze vrijwilligers de laatste jaren zijn geweest.

"Be like water, avoid what is strong and strike what is weak. There can be no constant conditions. Tactics must evolve."

Sun Tzu, The Art of War
Their families killed in front of them, the "lucky" dolphins are chosen to be trained and sold into captivity. Photo by Sea Shepherd.

We hebben gezien wat van de kracht van films als 'Blackfish', die de praktijken van SeaWorld uiteenzette en waardoor de aandelenkoersen kelderden, en ook de uitbreidingsplannen van dolfinariums in Vancouver en Californië vonden nooit doorgang. Deze instellingen hebben geen geweten en we hebben ontdekt dat we op ethische gronden geen beroep kunnen doen op hen. Zij letten alleen op hun aandeelhouders en op rode inkt in hun grootboeken.

Sea Shepherd is nu van plan zich op de handel van wilde dolfijnen naar dolfinariums te richten. Onze rechtszaken en politieke bewegingen tegen Marine Land in Antibes, Frankrijk, heeft al een grote slag geslagen tegen de gevangenisindustrie met de invoering van een nieuwe wetgeving. Mexico Stad heeft net het gevangenschap van dolfijnen verbannen, er zijn nieuwe protesten over de hele wereld tegen bedrijven die dolfijnen gevangen houden en de beweging tegen gevangenschap blijft sterker worden. We moeten hierop voortbouwen door gezinnen te bereiken met het bericht dat gevangenschap van dolfijnen een slavenhandel is die afgeschaft moet worden. Ons doel is het het sociaal en moreel onaanvaardbaar maken om een ​​kaartje voor een dolfijnen pretpark te kopen.

Dolfijnmoordenaars profiteren van de verkoop aan mariene entertainment bedrijven, en deze bedrijven profiteren van het publiek dat hun shows kijkt of zwemt met dolfijnen. We moeten hun taal spreken en die taal is geld. We moeten beroemdheden werven om tegen deze bedrijven te spreken en we zouden ons moeten richten op onderzoek naar de dolfinariums die direct gevangen dolfijnen kopen en ze op naam uitnodigen voor wat ze zijn - profiterende slavenhandelaars en folteraars. We zouden open moeten staan voor nieuwe en frisse ideeën, waaronder het legale verborgen gebruik van technologie. Na al deze jaren in Japan heeft Sea Shepherd een schat aan videobeelden en foto's. We kunnen dat materiaal gebruiken om een Japanse website op te zetten om onze documentatie aan het Japanse publiek te tonen en uiteen te zetten.

Geld en gezichtsverlies spelen een belangrijke rol in de Japanse samenleving. We kunnen daadwerkelijk dolfijnen redden door het economisch aanslaan en middels het beschamen de handel in dolfijnen te vernietigen. We moeten onszelf buiten de nieuwe wetten van Japan plaatsen. Buiten Japan hebben deze geen controle over ons. Binnen Japan zijn we overgeleverd aan genade en wordt er niets gewonnen als we ons op hun speren werpen. We zouden bovenal een boycot kunnen aanmoedigen op de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio, totdat Japan alle walvis- en dolfijnjacht heeft beëindigd.

Onze nieuwe campagne zal een wereldwijde campagne zijn waar alle Sea Shepherd-groepen aan deelnemen.

Ongetwijfeld zullen sommige mensen kritiek hebben op deze verandering in tactiek, maar we moeten oog hebben voor wat werkt. Sea Shepherd vertegenwoordigt komt op voor de dolfijnen. Het documenteren van de moorden, terwijl we hulpeloos niet in kunnen grijpen, vraagt om een nieuwe strategie.

- Captain Paul Watson -

Delen

Gerelateerde teksten