News

Verlenging samenwerking met Nationale Postcode Loterij

woensdag, Okt 04, 2017

De Nationale Postcode Loterij heeft de samenwerking met Sea Shepherd met vijf jaar verlengd. Sinds 2007 heeft Sea Shepherd in totaal een financiële bijdrage van €16,5 miljoen van de Postcode Loterij mogen ontvangen. 
Recentelijk is de samenwerking geëvalueerd en is, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen van de Nationale Postcode Loterij, besloten de structurele steun per 1 januari 2018 met 5 jaar, tot en met 2022, voort te zetten.

In de maand van de bekendmaking van dit besluit heeft de Ocean Warrior, gebouwd door de steun van de Nationale Postcode Loterij, op uitnodiging van de autoriteiten succesvol gepatrouilleerd in de wateren van Oost Timor. Een gezamenlijke operatie uitgevoerd door Sea Shepherd en de nationale politie van Oost Timor (PNTL) resulteerde in de aanhouding van 15 schepen van de vissersvloot van Hong Long Fisheries en Pingtan Marine Enterprises.

Op verzoek van de PNTL bracht de Ocean Warrior de gewapende politie aan boord en werd er geassisteerd bij het verzamelen van bewijsmateriaal. De verdenking dat de vloot doelgericht, en zonder toestemming had gevist op haaien, werd bevestigd.
Het bewijs dat er haaisoorten aan boord waren die vallen binnen de CITES Appendix 1 en CITES Appendix 2 is overgedragen aan de autoriteiten.

“Sea Shepherd organiseert opzienbarende acties om onder andere de illegale visvangst en de enorme schaal waarop illegaal haaien worden gedood daadwerkelijk aan te pakken" aldus Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij. “Het is slecht gesteld met het leven in de oceanen en m.n. ook de omvang van het aantal gedode haaien wereldwijd is schokbarend. De Postcode Loterij vindt het daarom belangrijk Sea Shepherd te blijven steunen en kijkt uit naar de voortzetting van de samenwerking.”

“Wij hebben grote waardering en respect voor de Nationale Postcode Loterij. Zij heeft enorm veel bereikt en verleent structurele steun aan bijna 100 goede doelen.”

Geert Vons, directeur Sea Shepherd Nederland

Geert Vons, directeur Sea Shepherd Nederland is zeer verheugd met dit voor Sea Shepherd zo belangrijke nieuws. “Het is fantastisch dat we ook de komende vijf jaar weer op de structurele steun van de Nationale Postcode Loterij mogen rekenen.”
Sea Shepherd is niet alleen enorm blij met de financiële steun, maar ook met de wijze waarop de Nationale Postcode Loterij Sea Shepherd promoot richting media en de maatschappij. 

Delen

Gerelateerde teksten