News

Samenwerking in Benin; Operation Guegou

maandag, Mei 27, 2019

In een gezamenlijke operatie om illegale, niet-opgegeven en niet-gereglementeerde (IUU) visserij in de Golf van Guinee aan te pakken, werken Sea Shepherd en Eco-Benin samen met de marine van Benin en het Ministerie van Visserij. 

Shark by-catch on industrial purse seine fishing vessel.

De eerste patrouille van het partnerschap, genaamd Operation Guegou (lokale Wxla-taal voor ‘Grote Tonijn’), resulteerde in het boarden en inspecteren van 8 vissersvaartuigen, waarvan er één werd gearresteerd en naar de Beninse haven van Cotonou werd gebracht wegens het ontbreken van de juiste papieren aan boord. De patrouille - onder leiding van de Beninse regering - had betrekking op het totaal van de wateren van Benin en was in het bijzonder gefocust op de grenzen van Benin met Togo en Nigeria waar zich in het verleden buitenlandse industriële vissersvaartuigen veelvuldig hebben schuldig gemaakt aan het vissen zonder vergunning. 

Monitoring legal compliance of licensed fishing fleet. Photo Rebecca Griffiths/Sea Shepherd.

"De aanwezigheid van de Bob Barker in de wateren van Benin stelt de Beninse autoriteiten in staat om daadwerkelijk op te treden en tegelijkertijd illegale visserijactiviteiten te ontmoedigen. Bewijsmateriaal dat tijdens de patrouille is verzameld, omvat essentiële informatie die zal worden gebruikt om de bestaande wet- en regelgeving ter bescherming van de biodiversiteit van Benin te versterken ", zei Maxime Ahoyo, maritiem commissaris van Benin en aanstuurder van Operation Guegou.
Beninese inspecteurs observeerden de impact van niet-selectieve visserijmethoden op zeedieren en het gebrek aan regulatie van visaggregatie-apparaten, in wezen 'vismagneten' die vissen aantrekken. 

- Boarding and inspecting fishing vessel in Benin. Photo Rebecca Griffiths/Sea Shepherd.

De aanwezigheid van gewapende Beninse bemanning aan boord van de Bob Barker bood koopvaarders ook een extra bescherming tegen het maritieme veiligheidsrisico van piraterij in de Golf van Guinee.

"De aanwezigheid van de Bob Barker in de wateren van Benin heeft de marine van Benin een belangrijk hulpmiddel geboden voor de bestrijding van maritieme misdaden - met name illegale visserij - en een drijvend platform voor training en opbouw van vaardigheden. De geleerde lessen worden toegepast terwijl we aan de frontlinie werken om de wateren van Benin te beschermen tegen stropers ", zei kapitein Albert Badou, stafchef bij de marine.

Sea Shepherd and Benin authorities patrol Benin. Photo Rebecca Griffiths/Sea Shepherd.

"Sinds de campagnes van Sea Shepherd in Afrikaanse wateren zijn begonnen, luidt onze boodschap dat illegale visserij moet worden gezien binnen een grotere maritieme veiligheidscontext. Zowel illegale visserij als piraterij gedijen goed in gebieden waar gebrek aan monitoring, controle en bewaking een issue zijn. We zijn ongelooflijk trots op onze nieuwe samenwerking met Benin, een kuststaat met de politieke wil om illegale visserij de kop in te drukken en die vooroploopt in het creëren van veilige wateren voor iedereen in de Golf van Guinee," aldus Peter Hammarstedt, directeur campagnes voor Sea Shepherd Global.

De wateren van Benin zijn bijzonder rijk aan biodiversiteit omdat het land zich bevindt in een corridor rijk aan onder andere migrerende tonijn en bultruggen. Benin biedt ook onderdak aan het Mono Biosphere Reserve, een Werelderfgoed van UNESCO, waar bijna 2 miljoen mensen wonen en wat bestaat uit mangroven en lagunes die dienen als visbroedplaatsen.

Operation Guego crew with Captain Anteo Broadfield. Photo Rebecca Griffiths/Sea Shepherd.

"Operation Guegouis een unieke kans om onze mariene biodiversiteit te redden, met name het zeeleven vermeld op de rode lijst van bedreigde diersoorten, opgesteld door de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN). Tevens is het de kans om het Mono Biosphere Reserve te redden en om onze ecotoeristische hoogtepunten in Benin te vergroten ", zei Gautier Amoussou, nationaal coördinator van Eco-Benin.

Sea Shepherd and Benin Navy on patrol. Photo Rebecca Griffiths/Sea Shepherd. (scroll right for more photos)
Beninese fisheries inspector carries out duties. Photo Rebecca Griffiths/Sea Shepherd.
Sailors with the Benin Navy. Photo Rebecca Griffiths/Sea Shepherd.
Training and capacity-building with Benin Navy. Photo Rebecca Griffiths/Sea Shepherd.

De samenwerking tussen Sea Shepherd en Benin is de vijfde samenwerking met een regering in de Golf van Guinee met als doel illegale visserij te stoppen.
Sinds 2016 werkt Sea Shepherd samen met de regeringen van Gabon, Liberia, São Tomé en Príncipe en Tanzania om IUU-visserij te bestrijden door het gebruik van civiele offshore patrouillevaartuigen in Afrikaanse kuststaten, zodat autoriteiten visserijvoorschriften kunnen afdwingen in hun soevereine wateren. Tot op heden hebben de unieke partnerschappen geleid tot de arrestatie van 29 schepen die zich bezighielden met illegale visserij en andere visserijmisdrijven.

Voor meer informatie over de partnerschappen van Sea Shepherd om illegale visserij in Afrika te bestrijden: https://www.seashepherdglobal.org/our-campaigns/iuu-fishing/

 

Delen