News

Dolfijnen gedood terwijl Sea Shepherd EC antwoordt

woensdag, 27 Sep, 2017

Op 25 september hebben juristen van Sea Shepherd een formeel antwoord aan de Europese Commissie gestuurd, waarin zij de slordige en gebrekkige reactie die de EC heeft gegeven op Sea Shepherd’s gedetailleerde en nauwkeurig onderzochte juridische argumenten om een inbreukprocedure tegen Denemarken te starten, veroordelen. 

Afgeslachte dolfijnen in Hvalba, op de Deense Faeröer-eilanden.

Het bewijs, dat over een periode van twee jaar is verzameld, en in mei 2017 aan de Europese Commissie is voorgelegd, laat zien dat Denemarken de EU-wetten heeft geschonden door de dolfijnenslacht op de Faeröer-eilanden te ondersteunen. Het onvolledige antwoord van de EC waarin Sea Shepherd’s verzoek wordt afgewezen, geeft aan dat het toegezonden dossier niet zorgvuldig is gelezen. In overeenstemming met de administratieve regels en principes van de Europese Unie eist Sea Shepherd dat de Europese Commissie op alle hoofdpunten die in het verzoek worden behandeld specifiek en (juridisch) onderbouwd reageert. Wij hebben de EC verzocht de gedetailleerde uiteenzetting binnen 15 werkdagen te verstrekken.

Op dezelfde dag werden 219 Atlantische witgestreepte dolfijnen gedood bij Skálabotnur op het Faeroerse eiland Eysturoy, en nog eens negen grienden in Hvalba. Dat zet de statistieken van 2017 nu op 1605 kleine walvisachtigen die tijdens 23 grindadraps zijn geslacht.

Sea Shepherd's missie is het stoppen van de dolfijnenslachtingen (inclusief de Atlantische witgestreepte dolfijnen, de butskopdolfijnen en de grienden) op de Faeröer-eilanden. De Faeröer-eilanden zijn onderdeel van het Koninkrijk Denemarken en de Deense marine en politie hebben direct ingegrepen tijdens acties van Sea Shepherd. Tevens faciliteerden en participeerden zij in de grindadraps. Operation Bloody Fjords is een campagne gericht op het aansprakelijk houden van de Deense regering voor hun acties die elk jaar resulteren in de dood van honderden dolfijnen.

Gedode dolfijnen bij Funningsfjordur, op de Deense Faeröer-eilanden.

"De Commissie heeft ons uitgenodigd te reageren op de beslissing en heeft gevraagd om ‘beschikbare informatie die aanwijzingen van inbreuk kunnen aantonen’. Hoewel wij de gelegenheid waarderen om het verslag te mogen aanvullen, wijzen we er met nadruk op dat de Commissie de uitgebreide juridische argumenten en het omvangrijke bewijsmateriaal aangaande een inbreukprocedure tegen Denemarken reeds in haar bezit heeft, maar helaas niet volledig heeft bestudeerd en overwogen. Sea Shepherd acht het niet nodig om aanvullend bewijsmateriaal in te dienen. De Commissie beschikt reeds over een volledig rapport en voldoende bewijzen."

Uit Sea Shepherd's brief aan de Europese Commissie.
Delen