News

Illegale vissers onderschept in Peru

dinsdag, 06 Jul, 2021

Federale milieuaanklagers en leden van de Peruaanse kustwacht treden op tegen tal van maritieme schendingen tijdens een succesvolle gezamenlijke operatie met Sea Shepherd.

LIMA, Peru – 6 juli 2021 - Tijdens een reeks gezamenlijke operaties onder leiding van de regering van Peru, ontmoetten en arresteerden gespecialiseerde milieuaanklagers aan boord van het Sea Shepherd schip de Ocean Warrior meerdere vaartuigen die illegaal in de Peruaanse wateren visten.

In oktober 2020 sloot Sea Shepherd een officiële overeenkomst, bekend als een Convenio, met FEMA - Peru's kantoor van aanklagers gespecialiseerd in milieuzaken. Dit partnerschap ondersteunt de inspanningen van de Peruaanse regering om toezicht te houden op haar soevereine wateren, door ambtenaren toegang te verlenen tot een civiel offshore patrouillevaartuig dat plaats biedt aan milieuaanklagers, ondersteund door Sea Shepherd Legal.

Op 16 en 17 juni werd een kleine Peruaanse trawler, Don Santos, waargenomen tijdens het vissen voor de kust van Tumbes, binnen de 5 zeemijlszone van Peru. Alle ongeoorloofde visserij is verboden in dit beschermde gebied. Op verzoek van de Peruaanse officieren van justitie ging de kustwacht aan boord. Uit de inspectie bleek dat het satellietvolgsysteem van de trawler, een zend/ontvanger die fungeert als transponder en waarmee de bewegingen van het vaartuig kunnen worden gevolgd, sinds 2018 niet meer operationeel was en tevens dat de bemanning van het vissersvaartuig de vangst mogelijk overboord heeft gegooid, in een poging om bewijsmateriaal te vernietigen.

De Don Santos heeft boetes gekregen voor het werken zonder een functionerend satellietvolgsysteem, het vissen in de uitsluitingszone en het vernietigen van bewijsmateriaal. Het vaartuig mag niet verder vissen totdat deze drie boetes zijn betaald. De missie onthulde ook dat twee extra Peruaanse trawlers, Mi Pastor en Señor Cautivo, aan het vissen waren zonder ingeschakeld satellietvolgsysteem. Bovendien beschikte de Mi Pastor niet over een geldige visvergunning voor het Tumbes gebied. Op verzoek van Peruaanse aanklagers gingen kustwachtfunctionarissen aan boord van de Mi Pastor en de Señor Cautivo en stuurden hen vervolgens naar de haven voor detentie.

Eerder deze maand werden drie lokale boten waargenomen die voor de kust van Lobos de Tierra, binnen de 2 zeemijlszone, illegaal op sint-jakobsschelpen, terwijl ze ook speervisgeweren gebruikten om op octopus te jagen. Fotografisch bewijsmateriaal verkregen door de Ocean Warrior-drone, wordt door de aanklagers gebruikt om een strafzaak op te bouwen.

"Illegale visserij is alleen mogelijk omdat deze praktijken vaak buiten het zicht van wetshandhavingsinstanties plaatsvinden ", aldus Peter Hammarstedt, campagneleider voor Sea Shepherd. “Daarom is Sea Shepherd er trots op FEMA te steunen in dit overheidsinitiatief om toezicht op het water te krijgen door aanklagers naar de plaats van de misdaad te brengen, daar waar de unieke mariene fauna van Peru het grootste risico loopt.”

Peter Hammarstedt, Director of Campaigns Sea Shepherd

De wateren van Peru herbergen een overvloed aan zeeleven, waaronder meer dan 30 soorten walvissen en dolfijnen, meer dan 60 soorten haaien en de grootste ansjovispopulatie ter wereld. Een aantal van de haaiensoorten die in de Peruaanse wateren voorkomen, worden met uitsterven bedreigd.

Sea Shepherd levert een civiel offshore patrouillevaartuig om federale milieuaanklagers te helpen bij het observeren van bedreigde en migrerende soorten en het controleren van het gebied op bedreigingen voor de biodiversiteit. Daarnaast helpt Sea Shepherd aanklagers en andere functionarissen bij het toepassen van nationale en internationale wetgeving en zorgt ervoor dat mogelijke hiaten in het beleid worden geïdentificeerd en aangepakt.

"De Ocean Warrior biedt Peruaanse milieuaanklagers een platform om gegevens te verkrijgen over de omvang van illegale visserijactiviteiten in de wateren van Peru, waardoor de arm van de wet wordt uitgebreid tot de zee", aldus Dr. Flor de María Vega Zapata, Nationaal Coördinerend Senior Aanklager voor FEMA. "Deze succesvolle eerste missie heeft drie trawlers en drie lokale vissersboten opgebracht, wat benadrukt waarom het voor FEMA absoluut noodzakelijk is om haar gespecialiseerde aanklagers op zee te laten werken, en laat zien wat mogelijk is door innovatieve samenwerking met Sea Shepherd."

Delen