News

Mangrove houtsmokkelaars aangehouden tijdens tweede patrouille

donderdag, Mrt 15, 2018

Een twintig dagen durende patrouille op zee, verricht door een samenwerking van de handhavingsdienst van een aantal samenwerkende Afrikaanse landen waaronder Tanzania, FISH-i Africa, en de bemanning van Sea Shepherd’s Ocean Warrior heeft geleid tot de arrestatie van tien vaartuigen. Zeven van deze schepen behoorden tot een netwerk van houtsmokkelaars die de mangrovebossen van Oost-Afrika verwoesten.

Coastal mangrove forests at Bagamoyo, Tanzania.
Marines instruct dhows to come alongside the Ocean Warrior for inspection.
The inspection team uncover an illegal mangrove trade syndicate and several tons of mangrove products onboard local dhows.
MATT investigators check paperwork onboard several dhows laden with illegally harvested mangrove products.
Inspectors uncover cold stores full of unlicensed and unreported catch on local transport dhows.
Unlicensed and unreported transport of marine catch is a big part of the problem with IUU fishing in territorial waters.
Over 800 pieces of illegally harvested mangrove timber were uncovered on this single dhow.
Sacks full of mangrove charcoal and lengths of mangrove timber were all uncovered during inspections alongside the Ocean Warrior.
Six out of the 15 dhows inspected during one morning were arrested for the transport of marine and mangrove wildlife products.
A fleet of dhows alongside the Ocean Warrior during inspections - laden with timber lengths and bags of illegal charcoal.
Dhows alongside the Ocean Warrior, arrested for carrying illegally harvested mangrove products.
The deck crew tether the dhows for arrest and transit to Dar es Salaam for prosecution.
Dhow crew alert Sea Shepherd crew of water inundation while under tow just after nightfall.
Sea Shepherd engineers form a prompt response with the emergency fire fighting pump bailing out the sinking dhow.
Rescue efforts in vain: sinking dhow still laden with illegally harvested mangrove products sinks in the Dar es Salaam harbor.
All crew from the sunken dhow safe and accounted for after emergency rescue operations.
All in tow. The Ocean Warrior escorts dhows to the marine police office during their arrest.

Sinds de arrestatie van drie vissersschepen vanwege illegale visserij en het uitschrijven van boetes van in totaal 19 biljoen Tanzaniaanse shilling (6,865,160 euro) aan negentien andere vissersschepen die uit Tanzania vluchtten, voordat de verplichte post-visserij inspecties konden plaatsvinden, vinden er weinig tot geen visserijactiviteiten meer plaats in de wateren van Tanzania. Daarom is de Ocean Warriorgedurende twee weken bezig geweest met het monitoren van een beruchte smokkelroute tussen Zanzibar en Tanzania.

Gedurende deze patrouilles werden zeven dhowsgearresteerd vanwege de smokkel van illegale ladingen mangrovehout die bedoeld waren voor de zwarte markt. Dhows zijn traditionele vrachtschepen met grote laadruimten die regelmatig te zien zijn in de Indische Oceaan.

De Tanzaniaanse wet beschermt de mangrovebossen heel streng, aangezien het gaat om een kwetsbaar habitat waar tal van soorten schelpdieren en vissen leven en zich voortplanten. Deze bossen zijn daarom ook cruciaal voor het levensonderhoud van de lokale gemeenschappen en met name voor de ambachtelijke vissers.

Ondanks de grote inspanningen van de Tanzaniaanse overheid om de uitgestrekte mangrovemoerassen te beschermen, worden sommige gebieden toch op zo grote schaal geëxploiteerd dat het natuurlijke voortbestaan onmogelijk is zonder handhavend ingrijpen. Het oppakken van houtsmokkelaars op zee is een belangrijk onderdeel van de handhaving en het leidt ook tot informatie die kan worden gebruikt om de activiteiten van de zeer lucratieve smokkel van mangrovehout op het land aan te pakken.

De zeven dhows zijn verbeurd verklaard, hun lading is in beslag genomen en de kapiteins zijn gearresteerd. De kapitein van een van de dhows heeft zijn schip opzettelijk laten zinken, terwijl het vaartuig op sleeptouw werd genomen door de Ocean Warriorom op die manier verwarring te zaaien met de bedoeling dat de andere dhows op deze manier konden ontsnappen. De bemanning van de gezonken dhow werd gered en de kapitein werd gearresteerd op verdenking van belemmering van een strafrechtelijk onderzoek.

De Tanzaniaanse autoriteiten arresteerden ook een Pakistaanse kapitein van een vrachtschip op verdenking van overtreding van de Tanzaniaanse migratiewetgeving. Twee dhows transporteerden in totaal 71 mensen, waaronder 12 kinderen, in niet-zeewaardige vaartuigen, zonder papieren en zonder veiligheidsmateriaal zoals reddingsvesten.

In totaal werden tien schepen gearresteerd tijdens de tweede gezamenlijke patrouille van Sea Shepherd en de Tanzaniaanse overheid, geholpen door FISH-i Africa.

“Illegale, ongereguleerde visserij is uiteindelijk ook een veiligheidsprobleem op zee. De stropers van haaienvinnen die tijdens de eerste patrouille van Operation Jodari werden gearresteerd maken gebruik van dezelfde beperkingen op het gebied van monitoring, controle en surveillance als andere criminele netwerken: drugshandelaren, mensenhandelaren en in dit geval houtsmokkelaars. Operation Jodari vormt een belangrijke bijdrage door de levering van een civiel offshore vaartuig waarmee illegale vissers kunnen worden opgepakt. Op deze manier worden smokkelroutes afgesloten die ook worden gebruikt voor het plegen van andere milieucriminaliteit.”

Captain Peter Hammarstedt, Director of Campaigns Sea Shepherd Global.

Operation Jodari

Operation Jodari probeert alle activiteiten van schepen in de wateren van Tanzania te controleren, waarbij aan boord wordt gegaan in het geval van verdachte visserijactiviteiten en waarbij Tanzaniaanse ambtenaren worden getraind in de monitoring, de controle en de surveillance van visserijactiviteiten in de Tanzaniaanse wateren, inclusief het inspecteren van vissersschepen en de procedures die daarbij moeten worden gevolgd.

Aan boord van de Ocean Warrior zijn onder andere handhavers op het gebied van visserij en drugs, de marine van Tanzania en het Multi-Agency Task Team (MATT) aanwezig, die samenwerken met kapitein Adam Meyerson en de bemanning van dec Ocean Warrior om te patrouilleren in de wateren van Tanzania. De handhavingsambtenaren hebben de bevoegdheid om bij schepen aan boord te gaan, inspecties uit te voeren en om arrestaties te verrichten als er sprake is van overtredingen van de Tanzaniaanse wet. Het MATT wordt geleid door de politie van Tanzania en bevat onder andere de afdeling Bosbeheer van Tanzania, de afdeling Fauna en Visserij en de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van Tanzania. Het is opgericht om onderzoek te doen naar individuen en netwerken die zich bezighouden met milieucriminaliteit in de regio en met illegale wildhandel.

Geschat wordt dat er jaarlijks wereldwijd tussen de 11 en 26 miljoen ton vis illegaal wordt gevangen. Ontwikkelingslanden zijn extra kwetsbaar voor illegale visserij en naar verwachting wordt er jaarlijks ongeveer 1 biljoen Amerikaanse dollar verdiend aan de illegale visserij in het westelijke deel van de Indische Oceaan.

Operation Jodari wordt gesteund door FISH-i Africa, een samenwerkingsverband tussen Oost-Afrikaanse landen, te weten Tanzania, de Comoren, Kenia, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, de Seychellen en Somalië, waarbij informatie wordt gedeeld en regionaal wordt samengewerkt om grootschalige illegale visserij in de westelijke Indische Oceaan te bestrijden.

Operatie Jodari is de vierde samenwerking tussen Sea Shepherd en Afrikaanse kuststaten met de politieke intentie om de illegale visserij te stoppen.

Delen