News

Tanzania beboet buitenlandse vissersvaartuigen met ruim €6.000.000

woensdag, Feb 28, 2018

De Tanzaniaanse autoriteiten hebben laten zien dat ze serieus zijn over hun recente harde optreden tegen illegale activiteiten die plaatsvinden op vissersvaartuigen in hun wateren. Er zijn boetes van meer dan 6 miljoen euro opgelegd aan een vloot van 19 in het buitenland geregistreerde vissersvaartuigen die Tanzania zijn ontvlucht zonder zich aan de vereiste inspecties te onderwerpen.

Tanzaniaanse authoriteiten en inspectie in de haven van Mtwara.

Weken van geheime patrouilles door een coalitie van Tanzaniaanse wetshandhavingsinstanties, Fish-I Africa en Sea Shepherd-bemanning van de M/Y Ocean Warrior resulteerde in de aanhouding van drie vissersvaartuigen. Het Tanzaniaanse Ministerie van Veeteelt en Visserij hief boetes op van 19 miljard Tanzaniaanse shilling (6.865.160 EUR) tegen 19 andere vissersvaartuigen.

De 19 schepen behoren tot een vloot van 24 long-line vissersboten, die weliswaar toestemming hadden om in de Tanzaniaanse wateren te vissen, maar de Tanzaniaanse wateren verlieten zodra het nieuws verspreidde dat de inspecties op zee plaatsvonden.

Vroegtijdige aanhoudingen en inspecties brachten aan het licht dat ten minste twee van de 24 vissersvaartuigen ladingen haaienvinnen hadden vervoerd die het aantal karkassen aan boord ver overschreden. Onder de Tanzaniaanse wet moet het aantal haaienvinnen kloppen met het aantal karkassen.

Een van de schepen, de onder Chinese vlag varende F/V Tai Hong 1, werd gearresteerd voor het bezit van haaienvinnen, maar ook voor het onthouden van voedsel en water aan de aan boord werkende Tanzaniaanse vissers, die bovendien verbleven in een kleine, ongeventileerde accommodatie met slechts twee bedden voor twaalf mannen.

Na de arrestatie van de F/V Tai Hong 1 vertoonden positiegegevens, verkregen via scheepsverkeersystemen, een massale uittocht van de legale vissersvloot van Tanzaniaanse wateren naar de volle zee, een gebied buiten de jurisdictie van Tanzaniaanse patrouilles.

De Tanzaniaanse wet vereist dat vaartuigen die in Tanzania vissen, aangifte doen bij een van de vier aangewezen Tanzaniaanse havens voor een inspectie na het vissen, voordat ze de Tanzaniaanse wateren verlaten. Deze inspecties zijn nodig om ervoor te zorgen dat de schepen zich houden aan hun licentievoorwaarden.

Van de 24 diepzeevissersvaartuigen die een vergunning hadden om in Tanzania te vissen, ontvluchtten er 19 de inspecties door de Tanzaniaanse wateren te ontvluchten. Zij zijn nu voor een miljard Tanzaniaanse shilling beboet door het Ministerie van Veeteelt en Visserij. Een miljard Tanzaniaanse shilling is ongeveer 360.000 euro.

De eigenaren van het vissersvaartuig moeten binnen 14 dagen betalen of er worden verdere juridische stappen ondernemen.

"Het is zeer verdacht dat vaartuigen met een vergunning om legaal te vissen opzettelijk Tanzaniaanse inspecteurs zouden ontwijken en zich schuil zouden houden op open zee. Gezien de arrestatie van de F/V Tai Hong 1 is het niet onredelijk om te speculeren dat inspecties zouden kunnen hebben aangetoond dat andere schepen ook ladingen haaienvinnen hebben vervoerd. De arrestatie van drie vissersvaartuigen voor visserijmisdrijven, gevolgd door het ontwijken van de rechtshandhaving door nog eens negentien andere schepen, toont het belang van het aan boord gaan en inspecteren van vissersvaartuigen en benadrukt de vroege successen van Operaton Jodari. Sea Shepherd looft de regering van Tanzania voor het uitvoeren van krachtige handhavingsacties waaruit blijkt dat vissersschepen die proberen buiten het bereik van de M/Y Ocean Warrior te komen, niet zullen ontsnappen aan de lange arm van de Tanzaniaanse justitie," aldus campagneleider Peter Hammarstedt.

Operation Jodari

Operation Jodari tracht alle activiteiten van schepen in de wateren van Tanzania te controleren, aan boord te gaan bij verdachten van illegale, ongeregistreerde en ongereguleerde (IOO) visserij en Tanzaniaanse officieren op te leiden in monitoring, controle en bewaken (MCS) van visserijactiviteiten in Tanzaniaanse wateren, inclusief visvaartuiginspecties en boardingprocedures.

Aan boord van de M/Y Ocean Warrior werken wetshandhavingsagenten, de Diepzee Visserij Autoriteit, de Tanzaniaanse Marine, het Tanzaniaanse Agentschap voor Handhaving van Drugs en het Multi-Agentschap Taak Team (MATT) samen met kapitein Adam Meyerson en de Sea Shepherd bemanning om de soevereine wateren van Tanzania te patrouilleren. De wetshandhavingsfunctionarissen hebben de bevoegdheid om aan boord te gaan van  schepen, deze te inspecteren en te arresteren wanneer in strijd met de Tanzaniaanse wetgeving. De MATT wordt geleid door de Tanzaniaanse politie en omvat Bosbeheer Tanzania, de Divisie Wildlife, de Divisie Visserij Beheer en de Tanzaniaanse Veiligheidsdienst. Deze samenwerking is gericht op individuen en netwerken die de milieucriminaliteit in de regio en de illegale handel in dieren in het wild beheersen.

Operation Joadari wordt gesteund door Fish-i Africa, een samenwerkingsverband van acht Oost-Afrikaanse landen, waaronder de Comoren, Kenia, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, de Seychellen en Somalië. Fish-i Africa bevordert de informatie-uitwisseling en regionale samenwerking om grootschalige illegale visserij in de westelijke regio van de Indische Oceaan te bestrijden.

Geschat wordt dat jaarlijks tussen de 11 en 26 miljoen ton vis wordt gevangen via IOO-visserij. Ontwikkelingslanden zijn bijzonder kwetsbaar voor IOO-visserij en jaarlijks gaat ongeveer 1 miljard US dollars verloren aan IOO-visserij in de regio van de westelijke Indische Oceaan.

Operation Jodari is de vierde samenwerking tussen Sea Shepherd en Afrikaanse kuststaten met de politieke wil om IOO-visserij te stoppen, inclusief Gabon (Operation Albacore) en Liberia (Operation Sola Stella).

Delen