News

Vier trawlers gearresteerd in Gambia

maandag, 16 Nov, 2020

Op 4 november 2020 deden Gambiaanse wetshandhavers van het ministerie van Visserij en van de Gambiaanse marine, die aan boord waren van het Sea Shepherd-schip Sam Simon, een inval bij drie trawlers. Deze trawlers waren betrapt op vissen in beschermde wateren, die zijn  gereserveerd voor lokale ambachtelijke vissers. De vissersboten Gorde 105, Gorde 106 en Gorde 107 werden daarna gearresteerd en geëscorteerd naar de Gambiaanse haven Banjul. 

Boarding Gorde 105. Photo Pilar Malo/Sea Shepherd.
Crew of Chinese-flagged Gorde 105. Photo Pilar Malo/Sea Shepherd.
The Gambia Navy on board Gorde 106. Photo Pilar Malo/Sea Shepherd.
Arrested trawler Gorde 106. Photo Pilar Malo/Sea Shepherd.
The Gambia Navy on board Gorde 105. Photo Pilar Malo/Sea Shepherd.
Sea Shepherd delivers Gambian law enforcement to Gorde 107. Photo Pilar Malo/Sea Shepherd.
Fisheries inspectors checking net of Xing Xi Wang 1. Photo Pilar Malo/Sea Shepherd.

Twee van de trawlers, Gorde 105 en Gorde 107, visten met dubbele netten. Dit is vissen met het ene net in het andere net, om de maaswijdtevereisten te omzeilen. Dit is ook een overtreding onder de Gambiaanse visserijregelgeving. 
Drie dagen later werd ook nog het vissersvaartuig Xing Xi Wang 1 gearresteerd voor het vissen met de verkeerde maaswijdte.

“Gambia stelt eisen aan de maaswijdte om ervoor te zorgen dat ondermaatse en jonge vissen kunnen ontsnappen om overbevissing tegen te gaan, zodat de vispopulaties behouden blijven. Maar patrouilles op zee zijn nodig om naleving te garanderen en om industriële trawlers ervan te weerhouden beschermde gebieden binnen te gaan".

Mar Casariego, kapitein van de Sam Simon.

Sardinella en andere kleine pelagische soorten zijn van cruciaal belang voor Gambianen en daarom heeft het Ministerie van Visserij en Watervoorraden (Ministry of Fisheries and Water Resources , MFWR) een speciaal beheergebied van negen zeemijl ingesteld om wateren te behouden voor ambachtelijke vissers. Industriële trawlers komen echter routinematig dicht bij de kustlijn. De ambachtelijke vissers dienen dan ook regelmatig klachten in bij de MFWR en vragen om compensatie voor netten die verloren zijn gegaan door industriële trawlers die door deze netten heen varen. Populaties van sardinella nemen ook snel af als gevolg van deze dagelijkse invallen.

The Gambia Navy on board Xing Xi Wang 1. Photo Pilar Malo/Sea Shepherd.

De arrestatie van de vier trawlers markeert de voortzetting van Operatie Gambian Coastal Defence, een samenwerking tussen Sea Shepherd en de regering van Gambia, geleid door James Furmos Peter Gomez, minister van Visserij en Watervoorraden. Sinds de start van de samenwerking in 2019 zijn er twintig schepen opgepakt.

Ongeregistreerde en ongereguleerde visserij

Sea Shepherd werkt sinds 2016 samen met de regeringen van Gabon, Liberia, São Tomé en Principe, Tanzania, Benin, Namibië en Gambia om illegale, ongeregistreerde en ongereglementeerde (IOO) visserij te bestrijden door het verschaffen van civiele offshore patrouillevaartuigen aan Afrikaanse kust- en eilandstaten, zodat de autoriteiten de visserijvoorschriften en de instandhoudingswetten in hun soevereine wateren kunnen handhaven. Tot op heden hebben de unieke partnerschappen geresulteerd in de arrestatie van achtenvijftig vaartuigen voor illegale visserij en andere visserijmisdrijven.

Xing Xi Wang 1 being escorted to port. Photo Pilar Malo/Sea Shepherd.
Delen