News

VS en Europa blokkeren het voorstel van Afrikaanse staten om bedreigde haaien te beschermen

donderdag, 28 Nov, 2019

Ondanks de krachtige steun van lidstaten heeft de Internationale Commissie voor de Instandhouding van de Atlantische Tonijn (ICCAT), het intergouvernementele orgaan dat hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor het beheer van de tonijnvisserij in de Atlantische Oceaan, een belangrijk voorstel van Senegal voor een sterk niet-retentiebeleid voor de makohaai, afgekeurd. 

Shortfin mako shark (credit Mark Conlin, National Oceanic and Atmospheric Administration)

Het voorstel van Senegal, dat vóór de 26e Algemene Vergadering van de Commissie (van 18 tot 25 november in Palma de Mallorca, Spanje) werd ingediend, zou “het aan boord houden, overladen of aanlanden van een geheel of gedeeltelijk gevangen Noord-Atlantische makohaai-karkas in alle door ICCAT beheerde visserijen” hebben verboden. Het voorstel omvatte ook strikte quota voor de Zuid-Atlantische makohaai. Het voorstel van Senegal kwam in de nasleep van een aanbeveling van het Permanente Comité voor Onderzoek en Statistiek (SCRS) van de ICCAT om een non-retentiebeleid vast te stellen, zonder uitzonderingen, voor de Noord-Atlantische makohaai.

De makohaai wordt gezien als de snelste haai ter wereld en is bijzonder gevoelig voor overbevissing omdat het weinig jongen voortbrengt en later rijpt dan andere haaiensoorten. Uit een onderzoek uit 2017 bleek dat de makohaaipopulatie in de Noord-Atlantische Oceaan slechts 50% kans had om te herstellen van overbevissing als de vangsten tot nul werden teruggebracht en aanvullende maatregelen werden genomen. Als erkenning van de kritieke staat van instandhouding van de makohaai hebben de partijen van het Verdrag Inzake de Internationale Handel in Bedreigde Fauna en Flora (CITES) tijdens de 18e Conferentie van de Partijen, gehouden in augustus vorig jaar in Genève, gestemd vóór handelsbescherming voor deze kwetsbare soort.

Sea Shepherd vessel the M/Y Bob Barker assists Sao Tome and Principe authorities with arrest of the F/V Alemar Primero. By Alejandra Gimeno/Sea Shepherd.

Het voorstel van Senegal werd ondersteund door zestien ICCAT-partijen, waaronder de Afrikaanse kuststaten Gambia, Gabon en Liberia. Deze landen werken samen met Sea Shepherd om gezamenlijke patrouilles op zee uit te voeren. Dit resulteerde al in arrestaties van tientallen vissersvaartuigen voor illegale visserij en andere visserijmisdaden, waaronder de arrestatie van Europese vissersvaartuigen voor het ontvinnen van haaien en de illegale visserij op kwetsbare diepzeehaaien soort voor de productie van haaienleverolie.

Dead mako sharks and rays found onboard the F/V Labiko 2 in Liberian waters. By Jake Parker/Sea Shepherd.

“Gambia, Gabon en Liberia blijven mondiaal leiderschap tonen in de strijd tegen illegale visserij, zowel op zee door criminelen aan te houden die haaien stropen, als in mondiale beschermingsfora door het voorstellen van harde beschermingsmaatregelen voor haaien. Bij Sea Shepherd zijn we trots op onze partners voor het nemen van de leiding in het beschermen van de makohaai tijdens de laatste vergadering van ICCAT."

Peter Hammarstedt, Director of Campaigns Sea Shepherd Global

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten stonden het voorstel in de weg,  elk met concurrerende voorstellen die bezaaid waren met uitzonderingen en vangstquota die niet in overeenstemming waren met wetenschappelijk advies. Als gevolg hiervan werd door de ICCAT-partijen een aanzienlijk zwakkere versie van het non-retentiebeleid aangenomen. Vooral het verzet van de EU tegen het voorstel van Senegal is verontrustend, gezien het feit dat vissersvaartuigen uit de EU verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid van de makohaai-vangsten.

Fishing vessel Alemar Primero arrested for targeting sharks in Sao Tome and Principe. Photo by Sea Shepherd.

“Het was buitengewoon teleurstellend om te zien dat de EU en de Verenigde Staten de bestaande wetenschap negeren en politieke opportuniteit boven behoud verkiezen. Om de sterk in gevaar gebrachte Noord-Atlantische makohaai te redden, moeten nu passende maatregelen worden genomen om het herstel van de populatie te bespoedigen. Het vaststellen van quota op basis van een waarschijnlijkheid van herstel over meer dan 50 jaar is niet alleen direct in strijd met het voorzorgsadvies van de SCRS, maar vormt ook een gevaarlijk precedent voor haaienpopulaties die worden getroffen door ICCAT-visserij."

Sea Shepherd Legal Director Brett Sommermeyer

Sea Shepherd bedankt Gambia, Gabon en Liberia, evenals de andere dertien voorstanders van het voorstel van Senegal, voor het innemen van een krachtig standpunt tijdens de ICCAT-bijeenkomst. Met de 31.000 haaien die elk uur door mensen worden gedood, is de haaienpopulatie de afgelopen eeuw met 90% gekelderd en loopt een kwart van de haaiensoorten nu een groot risico op uitsterven. De voorstanders van het voorstel van Senegal erkenden de cruciale noodzaak om haaien te beschermen en dus het belang van het invoeren van grotere bescherming voor de zeer geëxploiteerde makohaai.

Delen

Steun Sea Shepherd

Sea Shepherd Merchandise

Lees meer