News

West-Afrikaanse patrouille levert weer arrestatie op

maandag, Sep 09, 2019

Vier dagen nadat in samenwerking met de regering van Gambia, in een operatie om illegale, ongeregistreerde, ongereguleerde (IOO) visserij in West-Afrika aan te pakken, twee industriële trawlers werden gearresteerd, hebben wetshandhavers van het Gambiaanse Ministerie van Visserij samen met de marine van Gambia, aan boord van het de Sam Simon,een derde trawler aangehouden.   

The Gambia Navy sailor with the Sam Simon in background
Catch on board the Mohamed
Gambian fisheries inspector on bridge of Mohamed

Op 1 september werd het vissersschip Mohamed gearresteerd door Gambiaanse visserij-inspecteurs en de marine van Gambia - ondersteund door bemanning van Sea Shepherd - voor vijftien ovetredingen van visserij binnen het speciale zeegebied van negen zeemijl van Gambia, gereserveerd voor artisinale vissers, in de afgelopen maand.

De strooptochten werden bevestigd door zowel het eigen vislogboek van de vaartuigen als door data van het automatische identificatiesysteem (AIS), de locatietransponder, aan boord.De AIS was niet actief aan het zenden op het moment van boarden, wat aangeeft dat de positie en activiteit van het schip voor de politie verborgen zijn. Maar AIS-gegevens worden opgeslagen in doorzoekbare archieven die een historisch overzicht van de locatie en snelheid van een schip mogelijk maken.

De wateren van Gambia hebben een bijzonder rijke biodiversiteit, omdat het land zich daar bevindt waar de voedingsrijke Gambia-rivier de Canarische Stroom ontmoet.Het levensonderhoud van meer dan 200.000 Gambianen is direct of indirect afhankelijk van de lokale visserij, en volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (UN FAO) bevinden meer dan 46% van de beoordeelde overbeviste vispopulaties zich in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan.

Sardinella en andere kleine pelagische soorten zijn van cruciaal belang voor Gambianen. Daarom heeft het Ministerie van Visserij en Watervoorraden een speciaal zeegebied van negen zeemijl ingesteld om wateren te beperken tot artisinale visserij door lokale vissers.Industriële trawlers komen echter routinematig dichtbij de artisinale vissers die dagelijks klachten indienen bij het Ministerie en vragen om compensatie voor de netten die ze verliezen doordat industriële trawlers er overheen varen.Populaties van sardinella nemen ook snel af als gevolg van deze dagelijkse invallen.

De Mohamed wordt momenteel vastgehouden in de Gambiaanse haven van Banjul, samen met Lu Lao Yuan Yu 010 en Victory 205.

“Met drie arrestaties in minder dan een week toont de geachte James Furmos Peter Gomez, minister van Visserij en Watervoorraden, het leiderschap dat nodig is om illegale visserij in de wateren van Gambia op te ruimen. Hoewel de patrouillerende aanwezigheid van de Sam Simon nu bekend is - en trawlers daarom worden afgeschrikt om de Special Management Area binnen te gaan - stuurt de eervolle minister een duidelijk bericht dat eerdere overtredingen zullen worden onderzocht”

Peter Hammarstedt, Sea Shepherd Global’s Director of Campaigns.
Sam Simon and small boat shadows Mohamed
Catch on board the Mohamed
The Gambia Navy sailors on board Mohamed

Het partnerschap van Sea Shepherd met Gambia, genaamd Operation Gambian Coastal Defense, markeert de zevende Afrikaanse kuststaat die mee doet aan een groeiende inspanning om illegale visserij rond het Afrikaanse continent te stoppen door middel van gezamenlijke patrouilles op zee.

Sinds 2016 werkt Sea Shepherd samen met de regeringen van Gabon, Liberia, São Tomé en Príncipe, Tanzania, Benin en Namibië om IOO-visserij te bestrijden door het aanbieden van civiele patrouilleschepen aan Afrikaanse kuststaten. Autoriteiten kunnen daardoor visserijregelgeving en behoudswetten in hun soevereine wateren handhaven.Tot op heden hebben de unieke partnerschappen geresulteerd in de arrestatie van 35 schepen voor illegale visserij en andere visserijmisdrijven.

Delen