News

Zorgwekkende uitspraak staatssecretaris Bleker

woensdag, 12 Okt, 2011

Commentaar door Geert Vons, directeur SeaShepherd Nederland

In een interview op Radio1 licht staatssecretaris Bleker een aantal punten van het voorstel voor de nieuwe Natuurwet toe.

De staatssecretaris laat weten dat Nederland tegen het jagen op walvissen is, door o.a. Japan. Echter hij voegt daar meteen aan toe dat hij vindt dat het moet worden toegestaan om op walvissen te jagen vanuit wetenschappelijk oogpunt.
Voorheen was het Nederlandse standpunt nog tegen iedere vorm van walvisjacht te zijn. Partijgenoten van staatssecretaris Bleker hebben zich in het verleden hiertoe niet echt daadwerkelijk ingezet, maar tenminste op papier leek het nog wat.

Dit dreigt nu te veranderen als de staatssecretaris zijn zin krijgt. Hoe zal de Japanse overheid reageren als haar ter ore komt dat ook Nederland de “wetenschappelijke” walvisjacht goedkeurt. Dit is het argument dat Japan ook, al decennialang, gebruikt om haar walvisvaart te rechtvaardigen!

De Sea Shepherd schepen varen onder Nederlandse vlag. Ondanks dat de Japanse walvisvaarders decennialang illegaal jagen in de wateren van Antarctica, klaagt de Japanse overheid ieder jaar weer bij de Nederlandse autoriteiten dat zij als vlaggestaat iets moet doen aan de acties van Sea Shepherd. Dit terwijl het juist Sea Shepherd is die naleving van internationale afspraken en verdragen nastreeft.

De uitspraak van de staatssecretaris "Maar laat ik duidelijk zijn: Walvissen en zeehonden gaan we niet bejagen" is niet echt overtuigend wetende dat er decennialang in de naam van de wetenschap m.n. door Japan duizenden walvissen zijn afgeslacht.

http://www.radio1.nl/contents/39214-foutje-bleker-haalt-walvisvangst-uit-natuurwet

Delen

Gerelateerde teksten