News

Sea Shepherd keert terug naar Gabon

woensdag, 05 Jul, 2017

De maandag nadat de president van Gabon negen nieuwe nationale zeeparken en elf nieuwe zeereservaten aankondigde tijdens de conferentie van de VN over de oceanen, is de Sea Shepherd door de regering uitgenodigd te helpen de illegale visserij te bestrijden in wat nu het grootste netwerk van beschermde zeegebieden in Afrika is.

Operation Albacore bemanning op de Bob Barker.

Operation Albacore II is de tweede campagne van Sea Shepherd samen met de regering van Gabon om illegale visserij in Centraal West-Afrika aan te pakken. Gedurende het tonijn-visseizoen zullen Gabonese mariniers en handhavingsambtenaren van het visserijagentschap aan boord van de Bob Barker samen met de Sea Shepherd bemanning in de Gabonese wateren patrouilleren. Deze patrouilles hebben het doel om de wet te handhaven en om het bedreigde leefgebied van de tonijn in Centraal West-Afrika vanaf juli tot en met september 2017 te beschermen.

De campagne werd officieel gelanceerd door de Gabonese ministers van Defensie, de minister van Bos, Visserij en Milieu en de kapitein van de Bob Barker, Adam Meyerson, tijdens een persconferentie op 5 juli in de Gabonese hoofdstad Libreville.

Ook was aanwezig admiraal Giuseppe de Giorgi, voormalig hoofd van de Italiaanse marine. Hij zal de bemanning van de Bob Barker tijdens de patrouilles bijstaan als stuurman.

"Na 45 jaar bij de marine heb ik het verval van de ecosystemen van de oceanen gezien, het verlies aan biodiversiteit en de dramatische effecten op het zeeleven van de niet aflatende exploitatie. Sea Shepherd voert een oorlog tegen hebzucht en wreedheid, ter bescherming van de oceanen en de bedreigde soorten. Ik ben graag bereid me in te zetten voor deze strijd."

Admiraal Giuseppe de Giorgi

De campagne heeft tot doel om de huidige inzet ten behoeve van monitoring, controle en surveillance uit te breiden, om illegale visserijactiviteiten op te sporen en af te schrikken en tevens om de legale activiteiten van vissers met vergunning te monitoren.

Elk jaar wordt naar schatting wereldwijd tussen de 11 en 26 miljoen ton vis illegaal gevangen. Ontwikkelingslanden zijn extra kwetsbaar voor dit soort praktijken. Tot wel 40% van de vis, die wordt gevangen in West en Centraal West-Afrikaanse wateren wordt gevangen door criminele bedrijven.

"Het feit dat veel regionale kuststaten hun economische bronnen hebben uitgeput is een belangrijke oorzaak van de vele illegale visserijactiviteiten in de wateren voor de westkust van Afrika. Operation Albacore is een succesvol voorbeeld van samenwerking tussen een regering en een non-gouvernementele organisatie tegen illegale visserij. Sea Shepherd is heel trots op deze succesvolle samenwerking met Gabon, de wereldleider op het gebied van de bescherming van de zee." aldus campagneleider Peter Hammarstedt.

In 2016 werkte Sea Shepherd samen met de regering van Gabon tijdens de eerste Operation Albacore. Dit resulteerde in de inspectie van meer dan veertig schepen op zee en de arrestatie van drie illegale Congolese vistrawlers en een Spaanse longliner.

Meer informatie over Operation Albacore: https://www.seashepherdglobal.org/our-campaigns/operation-albacore/
Meer informatie over Gabons nieuwe zeereservaten: http://news.nationalgeographic.com/2017/06/gabon-marine-protected-area-ocean-conservation/

Gabonese mariniers op patrouille met Sea Shepherd.
Gabonese visserij inspecteurs bereiden zich voor op de inspectie van een buitenlands vissersvaartuig.
Dode hamerhaai als bijvangst weggegooid door een buitenlands vissersvaartuig tijdens inspectie.
Gabonese mariniers op patrouille met Sea Shepherd.
Gabonese autoriteiten bijgestaan door bemanning van Sea Shepherd gaan aan boord en inspecteren buitenlands vissersvaartuig
De Bob Barker arriveert in Libreville, Gabon.
Delen