News

Sea Shepherd steunt Gabonese authoriteiten

maandag, 18 Sep, 2017

In 1990 is het "Dolphin Safe" etiket bedacht, na publieke ophef over het enorme aantal dolfijnen dat door tonijnvisnetten wordt gedood. Meer dan 25 jaar later worden er nog steeds vele, vaak bedreigde, diersoorten gedood als "bijvangst" in tonijnvisnetten over de hele wereld. In Gabon, waar op geelvintonijn wordt gevist in dezelfde wateren waarin het wemelt van de dolfijnen, schildpadden, roggen en haaien, komt bijvangst heel vaak voor. Er wordt nauwelijks geprobeerd om het te vermijden, sterker nog, het wordt veelal niet eens gemeld door de industriële tonijnvisserij. 

Bedreigde hamerhaai in tonijn visnet.

Deze zomer ontdekten Gabonese visserij handhaving beambten tijdens een routine inspectie aan boord van het in El Salvador geregistreerde vissersvaartuig Montecelo. waarin bijgestaan ​​door de Gabonese Marine en Sea Shepherd, het systematische ‘niet-aangeven’ van bijvangst. Het niet vermelden van bijvangst is een overtreding van de Gabonese wetgeving. Het registreren van bijvangst is een cruciaal onderdeel bij het bepalen van het totale effect van de visserij op het milieu.

Gabonese visserij handhaving beambten hebben gezien hoe een zeeschildpad, een grote hamerhaai, een blauwe haai en zeven zijdehaaien aan boord van een purse seiner werden getrokken, tezamen met een grote hoeveelheid tonijn. Alle haaien, waaronder   bedreigde hamerhaaien en zijdehaaien, werden dood teruggegooid in het water.

Op 9 augustus bleef het Sea Shepherd-schip de Bob Barker bij de Montecelo en documenteerde zes haaien die als bijvangst werden teruggegooid.

De Montecelo en Sea Shepherd's Bob Barker in Gabonese wateren.

Toen de Montecelo twee dagen later een tweede keer werd geïnspecteerd, bleek dat de twee bedreigde hamerhaaien van die dag, evenals de zes haaien van de vorige dag, niet waren gedocumenteerd. Daarom zijn overtredingsprocedures tegen de Montecelo gestart. Er zijn drie mogelijke uitkomsten: een boete, een opschorting van de huidige visvergunning en/of het niet vernieuwen van de visvergunning voor volgend jaar.

Bij ondervraging beweerde de kapitein ven de Montecelo dat de bijvangst niet was gerapporteerd omdat hij "te druk was", "niet wist dat het nodig was" en dat hij "de soort niet kon identificeren."

Sea Shepherd's ontdekking aan boord van de Montecelo toont een fractie van een grootschalig probleem dat aan het licht werd gebracht tijdens Operation Albacore; het niet of niet-volledig (3 tot 4 maal te weinig) aangeven van bijvangst door tonijnvissers in Gabonese wateren.

De Bob Barker heeft sinds mei patrouilles uitgevoerd als onderdeel van de lopende Operation Albacore, een campagne om illegale, ongereglementeerde en ongerapporteerde (IUU) visserij aan te pakken. Door monitoring en verzamelen van gegevens ondersteunt Sea Shepherd de Gabonese autoriteiten in hun inspanningen om bijkomstige sterfte en ernstig letsel veroorzaakt door bijvangst te verminderen.

Tonijn visnet op dek van de Montecelo.
De Montecelo haalt netten binnen.
Delen