News

Twee trawlers gearresteerd in Gambia

maandag, Sep 02, 2019

Om de illegale, niet gerapporteerde en ongereguleerde (IUU) visserij in West Afrika aan te pakken, werkt de Sea Shepherd bemanning van de Sam Simon samen met de autoriteiten van Gambia

Lu Lao Yuan Yu 010 guarded by the Sam Simon. Scroll right to see all photos.
Victory 205 being placed under arrest.
Sam Simon small boats transport boarding teams to the trawlers.
Accommodation on Victory 205.
The Gambia Navy sailor on board Lu Lao Yuan Yu 010.
The Gambia Navy sailor on board Lu Lao Yuan Yu 010.
Gambian fisheries inspector being transported to Lu Lao Yuan Yu 010 via Sam Simon small boat.
The Gambia Navy Sailor on board Lu Lao Yuan Yu 010.
Gambian fisheries inspector enters fish hold on Lu Lao Yuan Yu 010.
Captain Peter Hammarstedt in fish processing area on Lu Lao Yuan Yu 010.
Captain Peter Hammarstedt and maritime advisor on board Lu Lao Yuan Yu 010.

Op 27 augustus werden de vissersvaartuigen Lao Yuan Yu 010 en Victory 205 gearresteerd door de Gambiaanse visserij-inspecteurs - ondersteund door de bemanning van Sea Shepherd - voor verschillende overtredingen, waaronder vissen zonder logboek en vissen in de Gambiaanse nine nautical zone Special Management Area; een gebied gereserveerd voor ambachtelijke visserij.

De wateren van Gambia zijn bijzonder rijk in biodiversiteit omdat het land zich bevindt waar de Gambia rivier, rijk aan voedingsstoffen, de Canarische Stroom ontmoet. Het levensonderhoud van meer dan 200.000 Gambianen is direct of indirect afhankelijk van de lokale visserij, terwijl de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (UN FAO) gelooft dat meer dan 46% van de beoordeelde vispopulatie in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan overbevissing ondervindt.

Sardinella en andere pelagische vissoorten zijn van cruciaal belang voor Gambianen. Daarom heeft het Ministerie van Visserij en Watervoorraden een speciaal zeegebied van negen zeemijl ingesteld om de wateren te behouden die worden gebruikt door ambachtelijke vissers. Echter, de industriële trawlers komen routinematig dicht bij de kustlijn; ambachtelijke vissers richten zich dagelijks tot het Ministerie en vragen om compensatie voor verloren netten die door de industriële trawlers zijn overreden. Sardinella populaties nemen ook snel af als gevolg van deze dagelijkse invallen.

Aan boord van de Victory 205 ontdekten de visserij-inspecteurs dat de trawler de afgelopen maand twee keer in het speciale beheersgebied heeft gevist. Zo werd op 10 augustus gevist op een afstand van 1,6 zeemijl van de kust.

De leefomstandigheden aan boord van de Victory 205 waren verschrikkelijk, met zes Afrikaanse bemanningsleden uit Sierra Leone en Gambia ondergebracht in een kleine kruipruimte tussen de machinekamer en het stuurhuis. Verwarmd door de stijgende temperatuur uit de machinekamer, was de ruimte een soort oven met vuile matrassen en te laag om rechtop te kunnen zitten. De Victory 205 en de Lu Lao Yuan Yu 010 worden momenteel vastgehouden in de Gambiaanse haven van Banjul.

"Sea Shepherd erkent de uitdagingen van monitoring, controle en bewaking in de West-Afrikaanse wateren en looft daarom de regering van Gambia voor het initiatief om samen te werken met Sea Shepherd om de bescherming van het speciale beheersgebied te waarborgen en illegale visserij te bestrijden. Met al twee arrestaties laat de geachte James Furmos Peter Gomez, minister van Visserij en Watervoorraden, criminele exploitanten zien dat illegale visserij niet zal worden getolereerd in de wateren van Gambia".

Peter Hammarstedt, kapitein van de Sam Simon.

De samenwerking tussen Sea Shepherd en Gambia in Operation Gambian Coastal Defense, markeert de samenwerking met een zevende Afrikaanse kuststaat, en toont de groeiende inspanning om illegale visserij rond het Afrikaanse continent te stoppen door middel van gezamenlijke patrouilles op zee.

Operation Gambian Coastal Defense wordt ondersteund door Kongsberg Satellite Services (KSAT), die analyse en beeldmateriaal leverde van synthetische Aperture Radar (SAT) met hoge resolutie en optische satellieten. Dit omvatte 20 ongekende beelden binnen de kritieke eerste 100 uur van de patrouille. Gebruikmakend van 12 verschillende satellieten uit zeven verschillende landen om de Gambiaanse wateren volledig te dekken, ontdekten ze meer dan 750 schepen tijdens de eerste operationele week. Maxar Technologies heeft KSAT ook royaal voorzien van optische beelden met hoge resolutie ter ondersteuning van de patrouille.

Sinds 2016 werkt Sea Shepherd samen met de regeringen van Gabon, Liberia, São Tomé en Príncipe, Tanzania, Benin en Namibië om IUU-visserij te bestrijden door het aanbieden van civiele patrouilleschepen aan Afrikaanse kuststaten zodat autoriteiten visserijregelgeving en behoudswetten in hun soevereine wateren kunnen handhaven. 
Tot op heden hebben de unieke partnerschappen geresulteerd in de arrestatie van 34 schepen voor illegale visserij en andere visserij misdaden.

Delen