News

Vierde trawler gearresteerd in Gambia na incident met lokale vissers

donderdag, 31 Aug, 2023

Een week nadat een gewapend team van wetshandhavers van de Gambiaanse marine aan boord van het Sea Shepherd schip Age of Union drie trawlers arresteerden omdat ze illegaal visten in wateren gereserveerd voor ambachtelijke vissers, werd er een vierde trawler gearresteerd nadat er een handgemeen was ontstaan tussen lokale vissers en de bemanning aan boord van een industriële visserstrawler die over een net voer dat door lokale vissers per kano was uitgezet.
Er werd over en weer geduwd toen de lokale vissers aan boord van de trawler gingen, een schadevergoeding eisten en het Ministerie van Defensie opriepen de trawler te arresteren.

Majilac 3 with Age of Union small boat. Photo by Max Ludolf/Sea Shepherd Global.

De Age of Union werd onmiddellijk naar de locatie gestuurd, maar arriveerde nadat de lokale vissers van boord waren gegaan. Ze werden uiteindelijk niet gecompenseerd voor het verloren net.

"In Gambia kan de prijs van een ambachtelijk visnet oplopen tot zes maanden salaris.
Het kost een volledig maandsalaris om de kosten te betalen om één kind naar school te sturen. Het verlies van een net kan een gezin financieel te gronde richten waardoor ze schulden krijgen bij handelaren die nieuwe netten verkopen tegen verhoogde prijzen", aldus Peter Hammarstedt, Campagneleider bij Sea Shepherd.

Toen de autoriteiten aan boord gingen van de trawler Majilac 03 ontdekten ze dat het schip twee verschillende sets registratiedocumenten aan boord had, waardoor de identiteit van het schip onmogelijk te verifiëren was.
Het schip zond verder via het verplichte automatische identificatiesysteem (AIS) een derde identiteit uit.

Bij inspectie van het vistuig bleek niet alleen de maaswijdte te klein, maar ook dat gedubbeld was waardoor de mazen nog kleiner werden en ook kleinere vissen niet uit deze netten konden ontsnappen. Dit werd nog eens extra duidelijk door de in het visruim aangetroffen ondermaatse vissen.
De Majilac 03 werd gearresteerd en door Age of Union naar de haven van Banjul begeleidt, waar drie andere industriële visserstrawlers ook nog steeds aan de ketting lagen.
 
Het Ministerie van Defensie ontvangt routinematig berichten over industriële visserstrawlers die vissen in no-go zones die gereserveerd zijn voor 300.000 Gambianen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van ambachtelijke visserij.

Het is vooral zorgwekkend omdat de industriële visserstrawlers veel meer vis vangen dan de lokale vissers in hun kano's. Om lokale gemeenschappen te beschermen heeft de regering van Gambia zogenaamde Special Management Area’s, een uitsluitingszone van 9 zeemijl langs de kust, ingesteld waar geïndustrialiseerde visserij is verboden. 
De arrestatie van drie industriële visserstrawlers aan het begin van Operation Coastal Defense, een hernieuwd vijfjarig partnerschap tussen Sea Shepherd Global en het Gambiaanse Ministerie van Defensie om patrouilles op zee uit te voeren, laat zien dat de overtredingen in deze gebieden aan de orde van de dag zijn, en dat meer patrouilles noodzakelijk zijn. 
 

Catch on board Majilac 3. Photo by Max Ludolf/Sea Shepherd Global.
Fish drying on board Majilac 3. Photo by Maël Chausseblanche/Sea Shepherd Global
The Gambia Navy sailor on board Majilac 3. Photo by Maël Chausseblanche/Sea Shepherd Global
The Gambia Navy sailor on board Majilac 3. Photo by Max Ludolf/Sea Shepherd Global.
Catch on board Majilac 3. Photo by Max Ludolf/Sea Shepherd Global.

Operation Gambian Coastal Defense is een unieke samenwerking met de regering van Gambia die in 2019 is gestart met het uitvoeren van gezamenlijke patrouilles op zee om illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij (IOO) te bestrijden.
Sinds 2016 werkt Sea Shepherd samen met de regeringen van Gabon, Liberia, Sierra Leone, Sao Tomé en Príncipe, Tanzania, Benin, Namibië en Gambia om IOO-visserij te bestrijden door de inzet van civiele offshore-patrouillevaartuigen aan de Afrikaanse kust- en eilandstaten ter beschikking te stellen, zodat de autoriteiten de visserijregelgeving en natuurbehoudswetten in hun soevereine wateren kunnen handhaven.
Tot nu toe hebben deze unieke partnerschappen geresulteerd in 86 arrestaties van schepen wegens illegale visserij en andere visserijmisdaden.

Delen