News

Vissersvloot op heterdaad betrapt

dinsdag, 12 Sep, 2017

Een gezamenlijke operatie uitgevoerd op 9 september door Sea Shepherd Global en de nationale politie van Oost-Timor (PNTL- Policia Nacionale Timor-Leste) resulteerde voor de kust van Com, Oost-Timor, in de aanhouding van de vissersvloot van Hong Long Fisheries en Pingtan Marine Enterprises.

Sea Shepherd bemanning treft massa's haaien in het ruim.

Op verzoek van de PNTL bracht het Sea Shepherd patrouilleschip de Ocean Warrior de gewapende politie aan boord van de schepen. Daarnaast werden drones ingezet om de hele operatie vast te leggen. Nadat de PNTL aan boord was gegaan, konden bemanningsleden van de Ocean Warrior assisteren bij het verzamelen van bewijsmateriaal en bij het vastleggen van de vangst op beeld. Daarbij werd de verdenking bevestigd dat de vloot had gevist op haaien en zich niet hield aan de verleende visvergunning.

De afgelopen twee weken heeft de Ocean Warrior de vloot van 15 schepen achtervolgd en uiteindelijk aangetroffen 150 km ten zuiden van Oost-Timor. Daar waren de schepen aan het vissen met verankerde kieuwnetten met als doel om bodemvissen, zoals o.a. haaien, te vangen. Sea Shepherd legde vervolgens vast hoe de netten werden binnengehaald, en constateerde dat de vangst voor 95% bestond uit haaien en daarnaast veel stukken koraal.

Policia Nacionale Timor Leste , Maritime Command, Australian Federal Police, en Sea Shepherd bemanning.

Banden met het gearresteerd schip Galapagos

Dezelfde vloot werd afgelopen februari bij Oost-Timor gesignaleerd, terwijl het grote hoeveelheden haaien overbracht op het moederschip, de Fu Yuan Yu Leng 999. Hoewel er grote publieke verontwaardiging over ontstond, werd er vrijwel geen actie op ondernomen. De Fu Yuan Yu Leng 999 kwam afgelopen maand groot in het nieuws toen het binnen het Nationaal Park van de Galapagos werd betrapt met 300 ton haaien, die het schip had ontvangen van vier longliners van Hong Long Fisheries en Pingtan Marine Enterprises. De bemanning van de Fu Yuan Yu Leng 999 zit nu in Ecuador in de gevangenis en het schip is in beslag genomen.

De eigenaar van de Fu Yuan Yu Leng 999, Hong Long Fisheries, is ook de eigenaar van de 15 schepen die actief zijn bij Oost-Timor. Pingtan Marine Enterprises heeft aan zijn aandeelhouders gemeld dat zij eveneens eigenaar zijn van deze 15 schepen bij Oost-Timor. Beide visserijbedrijven hebben een complexe relatie met elkaar, zijn beiden gevestigd in Fuzhou, China en zijn eigendom van de familie Zhou. Pingtan Marine Enterprises werd in 2014 de wateren van Indonesië uitgezet door de minister van Visserij, Susi Prudjiastuti, en mag daar tot op heden niet terugkeren.

 

De Ocean Warrior met de Fu Yuan Yu vloot voor de kust van Oost Timor.

Sea Shepherd campagne in Oost-Timor

Als gevolg van berichten vanuit Oost-Timor dat de autoriteiten niet over de middelen beschikken om te onderzoeken wat de vloot op open zee aan het doen is, besloot Sea Shepherd de Ocean Warrior in te zetten voor een verkenningsmissie. Het verzamelde bewijsmateriaal is aan de autoriteiten van Oost-Timor overhandigd met het doel hen in staat te stellen om het verlenen van vergunningen in de toekomst tegen te houden, en zodoende misbruik te voorkomen.

Tijdens de inspecties op 9 september werd door de bemanning van de Ocean Warrior een volledig dossier met foto’s en ander materiaal aangelegd. Dit dossier werd vervolgens gedeeld met PNTL en andere autoriteiten. Campagneleider, Gary Stokes, had vandaag een ontmoeting met de voormalige premier van Oost-Timor, tevens winnaar van de Nobelprijs, dr. José Ramos-Horta.

Op dit moment houdt de Ocean Warrior de vloot nog steeds in de gaten, terwijl de schepen nabij Vemasse aan de noordkust voor anker liggen om te tanken. Sea Shepherd vreest dat de vloot de kans krijgt om opnieuw te ontsnappen als gevolg van omkoping van hoge ambtenaren. “Het is heel triest om te moeten constateren dat het goede werk van PNTL en Sea Shepherd voor niets is geweest als deze criminelen hun rechtmatige straf opnieuw ontlopen”, aldus Gary Stokes.

Dr. Jose Ramos-Horta en Sea Shepherd Asia Director Gary Stokes.

“Nietsontziende commerciële visserijactiviteiten in Oost-Timor door buitenlandse vissers moeten worden gestopt. Wij moeten onze natuurlijke hulpbronnen beschermen. Het is een schande.”

Dr. Ramos-Horta, voormalige premier van Oost-Timor, tevens winnaar van de Nobelprijs.

Overtredingen met drijfnetten en stropersschepen

In dezelfde regio vond de Ocean Warrior nog een tweede vloot bestaande uit drie schepen, eigendom van Hong Dong Pelagic Fisheries. Hoewel deze in het bezit waren van een vergunning van Oost-Timor, bleek dat ze gebruik maakten van meer dan 2 x 10 km aan drijfnetten per schip. Dat is veel meer dan de internationale toegestane 2,5 km. Sea Shepherd zal een uitgebreid rapport over haar bevindingen opstellen en dit overhandigen aan zowel het land waar de schepen zijn geregistreerd als aan Interpol, CITES, IOTC en andere relevante instanties.

Sea Shepherd heeft zes schepen betrapt die illegaal met drijfnetten aan het vissen waren in de Indische Oceaan. Sea Shepherd riep de hulp in van China om deze particuliere stropers voor het gerecht te brengen. China, die illegale visserij heel serieus neemt, startte onmiddellijk een onderzoek en voerde inspecties uit.

“Daaruit bleek dat drie van de zes schepen inderdaad illegaal aan het vissen waren, waarna de eigenaar werd vervolgd en de vergunningen van de kapiteins werden ingetrokken”, aldus Gary Stokes. “Wij hopen dat China dezelfde krachtdadige houding zal aannemen in het geval van deze illegale vissers.” 

Gary Stokes en PNTL officier in de vriezer met een luipaardhaai.
Delen