News

Visvergunning Hong Long opgeschort

vrijdag, 22 Sep, 2017

De Minister van Landbouw en Visserij van Oost Timor, Estanislau Aleixo da Silva, heeft vandaag in Dili de vergunning van Hong Long Fisheries om in de wateren van Oost Timor te mogen vissen opgeschort wegens een lopend diepgaand onderzoek naar illegale activiteiten. Sea Shepherd is blij met over dit besluit van de Minister van Landbouw en Visserij. 

De Fu Yuan Yu 9608 haalt haar netten binnen.

De opschorting is gebaseerd op door buurland Indonesia aangeleverde informatie omtrent het visserijbedrijf in het algemeen, en is niet gebaseerd op de inval op de schepen eerder deze maand waarbij duizenden haaien zijn aangetroffen. Het onderzoek betreft de registratie van de schepen van de vloot waarbij het merendeel waarschijnlijk in overtreding is van UNCLOS Artikel 92. waaronder een schip niet geregistreerd mag staan in meerdere landen tegelijk. In een dergelijk geval wordt het betreffende schip als staatloos beschouwd, en wordt een zgn. pirate vessel. Het onderzoek gaat ook na of er verband is met andere Hong Long vissersschepen betrokken in illegale visserij.

Het besluit van de regering komt nadat de Hong Long vloot voor de tweede keer dit jaar in opspraak is gekomen. Op 9 september kwam bij een gezamelijke inval door de Policia Nacionale Timor Leste (PNTL) en Sea Shepherd aan het licht dat de vloot doelgericht haaien wil vangen. De reden dat Sea Shepherd de Ocean Warrior heeft gestuurd was om de illegale Hong Long vloot op te sporen en haar activiteiten in de wateren van Oost Timor openbaar te maken. De gedetailleerde informatie van Indonesia gecombineerd met het diepgaande onderzoek door de PNTL moet duidelijkheid verschaffen over de aard van de vangst aan boord van de schepen, en in welke mate er op bedreigde haaisoorten is gevist.

Sea Shepherd heeft al bewijs verzameld waaruit blijkt dat er haaisoorten aan boord waren die vallen binnen de CITES Appendix 1 en CITES Appendix 2. Dit bewijs is reeds overgedragen aan het PNTL onderzoeksteam.

 “Ik twijfel er geen moment aan dat de Hong Long vloot illegaal handelt en niet in overeenkomstig de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de in goed vertrouwen afgegeven vergunning door de Minister van Visserij van Oost Timor,” aldus Gary Stokes, campagneleider van Operation Apex Harmony 2017 - Timor Leste.

Los van de Hong Long vloot heeft de bemanning van de Ocean Warrior nog een tweede vloot aangetroffen die in bezit is van een vergunning, maar toch ook gebruik maakt van netten die niet binnen de internationale wetgeving vallen. Details hieromtrent zijn overhandigd aan de PNTL. De Ocean Warrior blijft stand-by om de regering van Oost Timor op verzoek te assisteren.

De Fu Yuan Yu 9608 haalt een net met daarin een haai binnen.
Delen