Over ons

Sea Shepherd is een internationale direct-action ocean conservation organisatie

Missie
Wereldwijd beschermen van de oceanen

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee. De organisatie is in 1977 opgericht door de Canadese natuurbeschermer Paul Watson. Hij was de eerste mens die zich met een rubberboot tussen walvis en harpoen wierp. 

Lees verder
Waar we voor strijden
Het belang van gezonde oceanen

Onze acties zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Wij onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee. De opnames van bijv. illegale visvangst dragen wij over aan de bevoegde autoriteiten en sturen we via de media de wereld over. 

Lees verder
Aanpak
Direct action ter naleving van bestaande wetten en verdragen

Sea Shepherd beroept zich bij haar acties, daar waar bevoegde autoriteiten het nalaten, op het handhaven van internationale wetten en verdragen voor natuurbehoud. Het belangrijkste mandaat vormt het VN-handvest United Nations World Charter for Nature.

Sea Shepherd zet zich onafhankelijk in voor het handhaven van internationale wetten en verdragen en opereert zonder vooroordelen ten aanzien van ras, huidskleur, nationaliteit of geloofsovertuiging.

Lees verder
Geschiedenis
De geschiedenis van Sea Shepherd

Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Inmiddels is Sea shepherd uitgegroeid tot een wereldwijde beweging met onafhankelijke entiteiten in meer dan twintig landen.

Lees verder
Vloot
Sea Shepherd schepen

Om het oceaanleven wereldwijd te beschermen en te behouden hebben sinds 1977 meerdere schepen gediend in de Sea Shepherd vloot.

Lees verder
Artists for Sea Shepherd
Internationale artiesten steunen Sea Shepherd

Artiesten, musici en acteurs van over de hele wereld ondersteunen Sea Shepherd’s missie en delen onze bezorgdheid over de toekomst van de oceanen. 

Bezoek FB pagina