Missie

Wereldwijd beschermen van de oceanen

Onze missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Onze acties zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Wij onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee. 

Missie

Beschermen van de oceanen

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee. De organisatie is in 1977 opgericht door de Canadese natuurbeschermer Paul Watson. Hij was de eerste mens die zich met een rubberboot tussen walvis en harpoen wierp. Met deze daad trok hij wereldwijd de aandacht. Ruim 35 jaar later zijn directe acties op zee nog steeds het handelsmerk van Sea Shepherd.

 

“I have been honored to serve the whales, dolphins, seals and all the other creatures on this Earth. Their beauty, intelligence, strength, and spirit have inspired me.” - Paul Watson 

Missie

Naleving van internationale wetten en verdragen

De opnames van bijv. illegale visvangst dragen wij over aan de bevoegde autoriteiten en sturen we via de media de wereld over. Waar nodig gaan onze schepen de confrontatie aan met zeehondenjagers of walvisvloten. Door walvisjagers te achtervolgen en te hinderen kunnen we de jacht belemmeren en daadwerkelijk walvissen redden!

 

Sea Shepherd beroept zich bij haar acties, daar waar bevoegde autoriteiten het nalaten, op het handhaven van internationale wetten en verdragen voor natuurbehoud. Het belangrijkste mandaat vormt het VN-handvest United Nations World Charter for Nature (1982) In sectie 21-24 van dit handvest roept de VN individuen en groepen op de natuur te beschermen in gebieden die buiten nationaal recht vallen. Ieder individu heeft volgens het handvest de plicht zich in te spannen voor de handhaving van het handvest.